Фрази вчителя на уроці англійської

Ось декілька фраз, які вчитель англійської мови може використовувати під час уроків:

 1. Good morning/afternoon, class! – Доброго ранку/дня, клас!
 2. How are you today? – Як сьогодні почуваєтеся?
 3. Let’s get started, shall we? – Почнемо, добре?
 4. Repeat after me, please. – Повторіть за мною, будь ласка.
 5. Can anyone answer this question? – Хто-небудь може відповісти на це запитання?
 6. I’d like a volunteer to read this passage. – Я б хотів/хотіла, щоб хтось з бажаючих прочитав цей уривок.
 7. That’s correct. – Це правильно.
 8. Well done! – Молодець!
 9. Not quite, but you’re close. – Не зовсім, але ви близько до правильної відповіді.
 10. Let me explain it again. – Дозвольте мені пояснити ще раз.
 11. Can you give an example, please? – Можете навести приклад, будь ласка?
 12. Don’t be afraid to make mistakes. – Не бійтесь робити помилки.
 13. Practice makes perfect. – Практика веде до досконалості.
 14. Could you speak a bit louder, please? – Можете трохи голосніше, будь ласка?
 15. Work in pairs/groups, please. – Працюйте у парах/групах, будь ласка.
 16. Pay attention to pronunciation. – Звертайте увагу на вимову.
 17. How do you say this word in English? – Як ви скажете це слово англійською?
 18. Let’s move on to the next activity. – Перейдемо до наступного виду діяльності.
 19. Time’s up! – Час вийшов!
 20. Homework for today is… – Домашнє завдання на сьогодні…
 21. Let’s review what we learned in the previous lesson. – Давайте повторимо те, що ми вивчили на попередньому уроці.
 22. Can you guess the meaning of this word? – Можете вгадати значення цього слова?
 23. Excellent effort! – Відмінна спроба!
 24. I’m impressed with your progress. – Я вражений/вражена вашим прогресом.
 25. Make sure to use complete sentences. – Переконайтесь, що ви використовуєте повні речення.
 26. Let’s work on your listening skills. – Попрацюємо над вашими навичками слухання.
 27. Can you elaborate on that? – Можете детальніше пояснити?
 28. It’s essential to practice regularly. – Важливо регулярно тренуватися.
 29. Don’t hesitate to ask questions. – Не соромтеся задавати питання.
 30. What do you think is the main idea of this text? – Що, на вашу думку, є основною ідеєю цього тексту?
 31. Let’s watch a short video clip to reinforce the lesson. – Подивимося короткий відеоролик, щоб закріпити матеріал уроку.
 32. Can you find the synonyms/antonyms for this word? – Можете знайти синоніми/антоніми до цього слова?
 33. It’s time for a listening exercise. – Час для вправи на прослуховування.
 34. I encourage you to read more in English. – Заохочую вас більше читати англійською мовою.
 35. Let’s have a group discussion. – Проведемо групову дискусію.
 36. That’s a common mistake, let’s correct it. – Це поширена помилка, виправимо її.
 37. Don’t forget to practice speaking at home. – Не забувайте тренуватися у говорі вдома.
 38. Can you summarize the main points of the lesson? – Можете підсумувати головні моменти уроку?
 39. Great job today, class! – Ви справились на відмінно сьогодні, клас!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *