ЗНО в магістратуру: англійська мова

Наразі для вступу на магістерські потрібно здавати Єдиний вступний іспит (ЄВІ). Він містить  тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Блок з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) складається вся з двох частин: читання і використання мови.

Тест містить усього 30 завдань, з-поміж яких:

  • 6 – на встановлення відповідності (потрібно було  дібрати заголовки до текстів / частин текстів із запропонованих варіантів; твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань);
  • 5 – із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
  • 19 – на заповнення пропусків у тексті (потрібно  доповнити речення в тексті словосполученнями / словами із запропонованих варіантів).

На проходження тесту відведиться 45 хвилин.

За завдання з іноземної мови згідно зі схемою нарахування балів було нараховано по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті.

Отже, за виконання завдань блоку ЄВІ з іноземної мови можна було отримати від 0 до 30 балів.

2023

ЗНО (ЄВІ) 2023 року з англійської мови в магістратуру – демоваріант pdf з відповідями

ЄВІ 2023 англійська демо

2022

https://zno.osvita.ua/master/english/510/

2021

2020

2019

2018

2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *