Lessons 7-8: Money (гроші), Plurals of nouns (множина іменників), At an airport (В аеропорту), Articles (Артиклі), Verbs № 1 (дієслова №1)

Interview (співбесіда)

Озвучення фраз до теми: “Співбесіда”

https://www.lingohut.com/uk/v758968/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0

Possessive Case (Присвійний відмінок)

Закінчення ’s або ж апостроф «» у іменника вказує на приналежність:

Закінчення –’s додається до іменників в однині:

Sister’s job – робота сестри

Friend’s car – машина друга

John’s house – будинок Джона

Закінчення – s’ додається до іменників в множині:

Students’ books – підручники студентів

Parents’ things – речі батьків

Money (гроші)

Cash machine / ATM – банкомат

Purse – жіночий гаманець

Wallet – чоловічий гаманець

Income – заробіток, дохід

Account – рахунок

Tax – податок

Currency – валюта

Currency exchange – обмін валюти

Loan – кредит

Lend – позичити комусь

Borrow – позичити у когось

Debt – борг

Exchange rate – курс обміну

Refund – компенсація

Tips – чайові

Withdraw – знімати гроші з рахунку

 

Відео на вивчення теми “Гроші” англійською

Plurals of nouns (множина іменників)

Множина іменників утворюється за допомогою додавання закінчення -s або -es до іменника однини.

Наприклад:

Chair – chair

Teacher – teachers

Однак існують неправильні іменники, множина яких формується по-іншому

Наприклад:

Child – children (дитина-діти)

Person – people (людина-люди)

Man – men (чоловік-чоловіки)

Woman – women (жінка-жінки)

At an airport (В аеропорту)

Ticket – квиток

Flight – рейс

Boarding pass – посадковий талон

Boarding time – посадка

Luggage – багаж

Declare – задекларувати

Seat – місце

Seatbelt – ремінь безпеки

Fasten the seatbelt – пристібнути ремінь безпеки

Arrive – прибувати

Cancel – відміняти

Cancelled – відмінений

Delayed – затриманий

Gate – вихід на посадку

Destination – пункт призначення

Fly – летіти

  • Is there a flight to London? – Чи є рейс до Лондона?
  • Where is the next flight to London? – Коли наступний рейс до Лондона?

Озвучення слів:
https://www.lingohut.com/uk/v758955/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82

Відео на тему “В аеропорту”

Articles (Артиклі)

В англійській мові існує два види артиклів – a/an та the.

Артикль вживається перед іменниками.

Артикль a/an вживається тільки з іменниками однини

Артикль a використовується, якщо іменник починається з приголосної, an якщо з голосної:

a pen – ручка

an egg – яйце

Коли ми говоримо про щось вперше – використовуєм арктикль a, якщо продовжуємо говорити про щось, або говоримо про конкретну річ – the

Наприклад:

I have a car. The car is black.

Якщо перед іменником є прикметник, то артикль вживається перед прикметником:

A beautiful woman – красива жінка

A nice day – хороший день

Verbs № 1 (дієслова №1)

Stay – Залишатись

Sleep – спати

Eat – їсти

Drink – пити

Play – грати

Prefer – надавати перевагу

Look – дивитись

Do – робити

Make – робити

Hear – чути

Think – думати

Listen – слухати

Say – казати

Tell – розповідати

Ask – запитувати

Answer – відповідати

Give – давати

Come – приходити

Stop – зупинятись

Put – ставити

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *