Lesson 6: Job Application (Заява на роботу), Instructions and request (Вказівки та прохання)

Job Application (Заява на роботу)

State  [steɪt] – штат

Zip code  [koʊd] – поштовий індекс

Reference – Рецензент

Emergency [iˈmɜːrdʒənsi]  – екстренний випадок

Relationship  [rɪˈleɪʃnʃɪp] – стосунки

Single –  [ˈsɪŋɡl] – не в стосунках

Married – одружений

Divorced  [dɪˈvɔːrst] – розлучений

Практичне завдання:

https://www.liveworksheets.com/hf1692458xc

https://www.lingohut.com/uk/v758967/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83

Experience  [ɪkˈspɪriəns] – досвід

Hire  [ˈhaɪər] – наймати, орендувати

Salary  [ˈsæləri] – зарплатня

Wage – [weɪdʒ] – зарплатня (зазвичай погодинна оплата, або за виконану роботу)

Application form  [ˌæplɪˈkeɪʃn]  – заява

CV – резюме

Interview – співбесіда

Job offer – пропозиція роботи

Offer – пропонувати

To apply for a job [əˈplaɪ] – подати заявку на роботу

To accept an offer  [əkˈsept] – прийняти пропозицію

To reject an offer [rɪˈdʒekt] – відмовитись від пропозиції

Part-time – неповна зайнятість

Full-time – повна зайнятість

Shift – зміна

Insurance   [ɪnˈʃɔːrəns] – страхування

Owner – власник

Own – володіти

Colleague [ˈkɑːliːɡ] – колега

To fire – звільнити

Employ – наймати

Employer – роботодавець

Employed – працевлаштований

Unemployed – непрацевлаштований, безробітній

Education [ˌedʒuˈkeɪʃn] – освіта

Додаткові слова з  озвученням:
https://ru.speaklanguages.com/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0

Практичне завдання:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Reading_comprehension/Reading_Job_Ads_vv1963376ce

Instructions and request (Вказівки та прохання)

В англійській мові імператив та прохання використовуються по відношенню до другої особи (однини та множини), тому займенник you, як правило, не вживається, одразу дієслово, без будь-яких змін:

Накази:
Come here! – іди сюди!

Stop it! – припини

Give it to me! – віддай мені!

Прохання:

Help me, please – допоможи мені, будь ласка

Put it in your bag, please – постав собі в сумку, будь ласка

 

Для заперечної форми перед дієсловом використовуєм Don’t:

Don’t go there – не йди туди

Don’t go, please – не їдь, будь ласка

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *