Lesson 1: Acquaintance (Знайомство), Personal information (Особиста інформація), Days of the week (Дні тижня), Months of the year (Місяці року), Seasons (Пори року)

Lesson 1

Acquaintance (Знайомство англійською)

Hello! – Здрастуйте!
Hi! – Привіт!
Good morning/afternoon/evening! – Добрий ранок/день/вечір!
How are you? – Як ти?
My name is… – Мене звуть…
What’s your name? – Як тебе звуть?
Nice/pleased to meet you! – Радий/приємно познайомитися!  [pliːzd]

How old are you? – Скільки тобі років?
I’m… – Мені…
Where are you from? – Звідки ти?
I’m from… – Я з…
When is your birthday? – Коли в тебе день народження?
It’s… – Він…
What’s your phone number? – Який у тебе номер телефону?  [fəʊn]  [ˈnʌmbə(r)]

Are you on Facebook? – Ти зареєстрований у Facebook?
What’s your username? – Яке в тебе ім’я користувача?  [ˈjuː.zə.neɪm]

Прощання англійською:

Good-bye! – До побачення!
Bye! – Поки!
See you soon! – До швидкої зустрічі!  | ˈsiː ju suːn |
Good luck! – Удачі! [gʊd lʌk] I hope to see you soon. – Сподіваюсь, ми скоро побачимося.  |həʊp tuː ˈsiː ju suːn |

I’ve got to go/ I have to go. – Мені треба йти.

Відео: How to pronounce “Acquintance”

Відео: It’s nice to meet you

Відео: Знайомство англійською

Personal information (Особиста інформація)

Surname/ Last name – прізвище

Name/given name/first name – ім’я

Age – вік |eɪdʒ|

Nationality – національність |ˌnæʃəˈnæləti|

Date of birth – дата народження  [deɪt ɔv bɜːθ]

Sex – стать

Place of birth – місце народження | pleɪs ɒv bəːθ |

Authority – орган влади |əˈθɔːrəti|

Date of issue – дата видачі | deɪt ɒv ˈɪʃuː |

Date of expiry – дата завершення дії (термін придатності) | deɪt ɒv ɪkˈspʌɪri |

Holder’s signature – підпис власника |ˈsɪɡnətʃər|

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Personal_information/Passport_js198220iz

Days of the week (Дні тижня)

Часові слова/фрази:

on Monday, Tuesday, Wednesday…. – в понеділок, вівторок, середу

day – день

week – тиждень |wiːk|

month – місяць |mʌnθ|

year – рік |jɪr|

yesterday – вчора |ˈjestərdeɪ|

today – сьогодні |təˈdeɪ|

tomorrow – завтра |təˈmɔːroʊ|

next Monday – наступного понеділка |nekst|

day after tomorrow – після завтра | deɪ ˈɑːftə təˈmɒrəʊ |

day before yesterday – позавчора | deɪ bɪˈfɔː ˈjɛstədeɪ |

two days ago – два дні тому | ˈtuː deɪz əˈɡəʊ |

in three days – через три дні | ɪn θriː deɪz |

Тренування вимови/завдання на вивчення днів тижня англійською:

https://www.lingohut.com/uk/v758868/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F

Months of the year (Місяці року)

in January, February – в січні, лютому

Тренування вимови/завдання на вивчення місяців року англійською:

https://www.lingohut.com/uk/v758869/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83

Seasons (Пори року)

fall  [fɔːl] – американський варіант слова “осінь”

Тренування вимови/завдання на вивчення пір року англійською:

https://www.lingohut.com/uk/v758883/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *