Англійська Економічна Лексика

Кожен з нас має справу з грошима, тому важливо знати як називаються основні економічні операції англійською мовою. Це допоможе підтримати будь-яку ділову розмову.

Тут зібрано короткий економічний словник із банківської справи, фінансів та бухобліку, оподаткування та аудиту. Для представників інших професій може бути цікавий розділ про інвестиції та криптовалюту.

Короткий словник економічних термінів

Тут зібрано основний глосарій з різних економічних операцій. Спочатку розглянемо базову термінологію – загальні терміни з економіки, потім – вузькоспеціалізовані поняття для працівників банків, бухгалтерій та аудиторських компаній і короткий криптословник.

Базова термінологія

Почнемо з абетки економічної теорії: вивчимо найнеобхідніші терміни.

a seller  – продавець
a buyer  – покупець
profit and loss  – прибуток та збитки
a margin  – маржа
a market – ринок
competition – конкуренція
an exchange – обмін
trade  – торгівля
an advantage  – перевага, вигода
a disadvantage  – недолік, збиток
purchasing power – купівельна спроможність
demand – попит
supply  – пропозиція
a demand curve  – крива попиту
a supply curve – крива пропозиції
an incentive – спонукаючий мотив
a production possibilities curve (PPC) – крива виробничих можливостей
tax – податок
duty – мито
duty free – безмитний
a subsidy – субсидія
an absolute price – абсолютна ціна
a relative price  – відносна ціна
a price floor – мінімальна ціна
the equilibrium price – рівноважна ціна
a price level  – рівень цін
a consumer price index – індекс споживчих цін
a minimum wage – мінімальний розмір оплати праці
surplus – надлишок, надлишок
shortage – нестача, дефіцит
a government budget – державний бюджет
gross domestic product (GDP) – валовий внутрішній продукт (ВВП)
gross national product (GNP) – валовий національний продукт (ВНП)
foreign national debt – державний зовнішній борг
The World Trade Organization (WTO) – Світова організація торгівлі (СОТ)
gold and currency reserves – золотовалютні резерви
inflation – інфляція
devaluation – девальвація
a commodity bundle / a market basket – споживчий кошик
unemployment – безробіття
the poverty line – риса бідності
financial crisis – фінансова криза

Бізнес та інвестиції (business and investment)

Представляємо бізнес-словник зі сфери торгівлі та інвестицій.

stocks and shares – акції та облігації
a shareholder  – акціонер
a stock exchange – фондова біржа
a venture fund – венчурний фонд
an investment portfolio – інвестиційний портфель
flotation – акціонування
a nominal value – номінальна вартість
a share price slump – обвал курсів акцій
a bull market – «ринок бугаїв», ринок з тенденцією на підвищення
a bear market – «ринок ведмедів», ринок із тенденцією на зниження
an advisory company – консалтингова компанія
a boom and a bust – підйом і спад (у розвитку компанії)
illegal business – нелегальний бізнес
shadow economy – тіньова економіка
to accumulate capital – примножувати капітал
to tie up a block of shares – вкладати гроші в пакет акцій
to turn bankrupt – збанкрутувати

Професії у сфері економіки та фінансів англійською

Тепер розглянемо найпоширеніші професії в економічному секторі.

економіст – an economist
бухгалтер – an accountant
бізнес-аналітик – a business analyst
фінансовий консультант – a financial advisor
інвестиційний консультант – an investment counselor (adviser)
фінансовий контролер – a comptroller
податковий інспектор – a tax officer / a tax inspector
брокер – a broker
аудитор  – a certified public accountant (Am.E.), a chartered accountant (Br.E.)
актуарій (спеціаліст зі страхових розрахунків)  – an actuary
скарбник – a treasurer
банківський службовець – a bank clerk
фінансовий директор – a chief financial officer (CFO)

Банківська справа (banking)

Розглянемо ключові терміни для роботи в банку.

a stock market  -ринок цінних паперів, фондовий ринок
an interest – відсоток
an interest rate – відсоткова ставка
capitalization – капіталізація
the capitalization rate – процентна ставка, що використовується при капіталізації доходу
a refinancing rate – ставка рефінансування
an encashment – інкасація
the International Monetary Fund – Міжнародний валютний фонд
a credit rating – рейтинг кредитоспроможності
a credit history – кредитна історія
a mortgage loan – іпотечне кредитування
a payment guarantor – поручитель із платежів
a fine (a penalty) – пеня, штраф
a general lien – право на арешт майна боржника
forgery – підробка (банкнот, купюр)
a default – дефолт

Оподаткування та аудит (taxation and auditing)

Перейдемо до лексики для фахівців податкової сфери.

a tax declaration – податкова декларація
a tax payer – платник податків
a fiscal period  – податковий період
a tax base – об’єкт оподаткування
a tax holiday – податкова пільга
a tax rate – податкова ставка
direct taxes – прямі податки
indirect taxes – непрямі податки
an income tax – податок на прибуток підприємств, прибутковий податок
value added tax (VAT)  – податок на додану вартість (ПДВ)
a tax counsel – радник з питань оподаткування
an audit team – ревізійна група
audit accounts – звітність, що пройшла аудиторську перевірку
a tax haven – “податковий рай”, офшорна зона, територія з пільговим режимом оподаткування
to levy – оподатковувати

Фінанси та бухгалтерський облік (finance and accounting)

Враховувати доходи та витрати, зводити дебет з кредитом англійською допоможе добірка слів для бухгалтерів.

Бухгалтерія – bookkeeping
фінансове планування – financial planning
фінансовий аналіз – accounting analysis, financial analysis
бухгалтерський облік – accounting/accountancy
фінансова звітність (фінансовий звіт) – financial statements (a financial report)
звітний період – an accounting period
річний звіт – an annual report
балансовий звіт – a balance sheet
звіт про рух готівкових коштів – a cash flow statement
фінансовий рік – a fiscal year
звірка бухгалтерських рахунків – account reconciliation
активи – assets
пасиви – liabilities
управління фінансовими ризиками – financial risk management

Криптоіндустрія (crypto industry)

Одна з найактуальніших тем у світі — криптовалюта. До уваги список основних термінів з перекладом та невеликими поясненнями. Адже не всі визначення можуть бути зрозумілими.

a cryptocurrency – криптовалюта (цифрова валюта, яка створена та контролюється криптографічними методами)
fiat currency, fiat money – фіатні гроші (валюта, яку уряд встановлює як законний платіжний засіб)
a blockchain блокчейн – (цифровий реєстр, в якому зберігається інформація про всі транзакції, угоди та укладені контракти)
a smart сontract – розумний контракт, смарт-контракт (комп’ютерний алгоритм для укладання та підтримки комерційних контрактів у системі блокчейн)
a token – токен (цифрова акція компанії)
a token holder – тримач токена
mining – майнінг (процес видобутку токенів)
сloud mining – хмарний майнінг (видобуток токенів у хмарному сервісі)
an initial coin offering (ICO) – первинне розміщення токенів на біржі
сrypto-bounty – крипто-баунті (надання послуг в обмін на безкоштовні токени)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *