Утворення прикметників за допомогою префіксів та суфіксів

Прості прикметники в складі слова не мають префіксів, суфіксів.

Наприклад, big (великий), long (довгий), black (чорний), fast (швидкий).

Похідні прикметники містять в складі слова префікси і суфікси. Розглянемо всі випадки:

Утворення прикметників в англійські мові за допомогою префіксів

un– (префікс має від’ємне значення) При приєднанні з прикметником виходить новий прикметник з протилежним значенням: unusial- незвичайний.

in– (також надає від’ємне значення): incomplete- неповний

Примітки: в залежності від початкової літери вихідного слова префікс in- може змінюватися на il- перед l, im- перед m, p, ir- перед r.

Наприклад:

illegal – незаконний
impossible – неможливий
irrational – нераціональний

dis – описують властивість, якість чи характеристику з протилежним значенням: discomfort – незручний

Утворення прикметників в англійські мові за допомогою суфіксів

Кожен суфікс має своє значення:

Суфікси, що вказують на властивість, якість або характер:
-al: classical – класичний, традиційний.
-ous: adventurous – нерозважливий сміливий.
-ive: active – діяльний, ефективний, attractive – привабливий, привабливий.
-ful (прикметник, утворений таким способом підкреслює, що предмет має яскраво виражену властивістю): сheerful – радісний.

Ці суфікси мають широку сферу вживання, як в літературному, так і розмовній англійській мові.
-ic (описує якості, пов’язані з предметами): anarchistic – анархічний, acrobatic – акробатичний.
ese і –ian – позначають територіальну або національну приналежність: Chinese, Italian.
centric– суфікс вказує на орієнтованість на що-небудь: еgocentric – егоцентричний.
– less – вказують на відсутність властивості або якості: fearless – безстрашний.
ly– вказує на властивість, властиве вихідного слова, а також на періодичність, повтор: daily– щоденний, costly – дорогий, дорогий.
– ish – володіє якістю або властивістю в меншій мірі: youngish – моложавий, darkish – темнуватий.
– вказує на схожість предметів, явищ: childish – дитячий.
– like вказує на схожість з явищем, предметом: starlike –  зореподібний
– proof – вказує на те, що даний предмет захищений, стійкий: waterproof – водонепроникний
– ward – суфікс вказує на напрямок: southward – розташований на південь.
– ant – суфікс приєднується до дієслівної основи: dominant – панівний, домінуючий, elegant – вишуканий, елегантний.
– ent: different – різний.
– able – утворені за допомогою цього суфікса прикметники означають безпосередній вплив процесів, зазначених в дієсловах: notice – помічати, помічати), noticeable – помітний.
– ible – позначає таку якість, завдяки якій дія, виражена дієсловом, може бути здійснена: resistible – стійкий

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *