Узгодження часів в англійській мові

Узгодження часів – одна з найважливіших тем англійської граматики. Щоб ваша розповідь, есе або твір були зрозумілими і послідовними, вам необхідно навчитися правильно узгоджувати англійські часи. Вивчимо правила?
У писемній мові нерідко доводиться описувати, тобто розповідати якусь історію. Грамотна і послідовна розповідь є важливим моментом у створенні будь-якої письмової роботи.

Зміна часу дієслів в таких ситуаціях, тобто узгодження часу в англійській (англійською sequence of tenses) допомагає читачеві зрозуміти часові взаємозв’язки між різними подіями, тобто уявити собі послідовність дій в розповіді. Однак недоречне або неточне використання тимчасових переходів може призвести до плутанини.

Зазвичай автори письмових робіт англійською мовою і письменники, притримуються основного часу в оповіданні, яким частіше виступає Present Simple або Past Simple (їх ще називають Present Indefinite і Past Indefinite, тобто теперішній неозначений і минулий неозначений час, відповідно). Якщо автору необхідно показати зміну часових рамок у своїй розповіді, він змінює час дієслів щодо обраного головного часу.

Загальні правила узгодження часів в англійській

Існують загальні правила узгодження часів в англійській мові, без яких не обійдеться в будь-якій письмовій роботі.

Правило 1: Не переходьте з одного часу на інший, якщо дві дії відбуваються в одних часових рамках.
Розглянемо кілька прикладів для даного правила.

Приклад:

The old man narrates stories about the World War II to children who asked questions during his speech. – Старий розповідає про Другу світову війну дітям, які під час його промови задавали йому питання.

Дієслово narrates (розповідає) відноситься до теперішнього часу, а asked (питали) до минулого, хоча повинен бути теж в цьому (ask). Діти задавали і продовжують ставити запитання старому під час його виступу.

Виправлення:

The old man narrates stories about the World War II to children who ask questions during his speech.

Приклад:

Last Friday we go to the Zoo and then visited our Circus. – Минулої п’ятниці ми йдемо в зоопарк і потім зайшли в наш цирк.

Тут дієслово go (йдемо) в теперішньому часі, хоча, з огляду на обставини часу (last Friday), повинно бути в минулому (went), так само як і дієслово visited (зайшли, відвідали).

виправлення:

Last Friday we went to the Zoo and then visited our Circus.

Правило 2 узгодження часів в англійській: Змінюйте дієслово з одного часу на інший, щоб показати різні часові рамки двох подій.

Розглянемо приклади для даного правила:

Tom enjoys his new beautiful car that he bought. – Том насолоджується своєю новою прекрасною машиною, яку він купив.
Тут дієслово enjoys (насолоджується) говорить про сьогодення, а дієслово bought (купив) – про дії, закінченому до моменту початку першої дії.

Before the bus reached the resort, many tourists had got hungry. – До того, як автобус доїхав до місця відпочинку, багато туристів зголодніли.
Дієслово reached (доїхав, дістався) відноситься до дії в минулому, а had got (складова частина присудка в Past Perfect) показує дію, яка відбулося ще раніше, ніж перша дія в минулому.

Mother is preparing additional food because the journey will last for a week. – Мати готує додатковий запас їжі, тому що подорож триватиме тиждень.
Дієслово is preparing показує дію, що відбувається на очах говорить в теперішньому часі. Will last відноситься до майбутнього дії, яке почнеться в інших часових рамках після справжнього.

Узгодження часів в англійській мові в статті або есе

Якщо Ви пишете якусь письмову роботу англійською, наприклад, есе або статтю, задайте для вашого оповідання основний час. Коли необхідно буде показати зміни в часі, ви завжди зможете скористатися іншими часами дієслів.

Ось кілька порад по узгодженню часів дієслів в англійській, які стануть в нагоді вам у вашій письмовій роботі:

Минулий час відмінно підійде для опису подій і посилання на будь-якого автора, його ідеї, які є історичними реаліями. Приклад – біографія відомої особистості або розповідь про подію, що відбулася.
Нині слід використовувати не тільки для затвердження фактів, опису постійних і звичних для всіх життєвих явищ, а й для ваших власних міркувань в есе.
Майбутній час в письмовій роботі можна висловити безліччю способів, включаючи використання shall, will, is going to, are about, прислівники часу і різні контекстні репліки.
Знаючи правила узгодження часів в англійській мові, ви без праці грамотно напишете есе і будь-яку іншу письмову роботу.

Таблиця узгодження часів в англійській мові

Узгодження часів в англійській мові вправи

Завдання 1. Переробіть речення з прямої мови в непряму.

He said, “I went to the city centre yesterday.”
My mother said, “I have washed the dishes.”
Kristy asked me, “Do you want to stay here?”
She asked us, “Why have you come so late?”

Завдання 2. Відзначте речення, в яких дієслово в дужках може стояти у формі теперішнього часу.

Aristotle discovered that the Earth (be) round.
I thought you (invite) her to the cinema.
I met the girl who (live) near here.
He told me he (be preparing) for his exams.
You made me understand how important education (be).

Завдання 3. Відзначте правильні речення. В інших – виправте помилки.

He knew he has a problem.
He knows he will have a problem.
He knew he will have a problem.

Завдання 4. Продовжіть речення.

Приклад: I think I know the answer.
I thought … – I thought I knew the answer.

He realizes he will be alone.
He realized …
We hope she will be waiting for us at six o’clock.
We hoped …
He proves he is the best.
He proved …
She imagines she can do that.
She imagined …
We understand we need more money.
We understood …

Завдання 5. Переведіть речення з української на англійську.

Я думав, що вони чекають мене вдома.
Джон був упевнений, що я виїхав з міста.
Я сподівався, що він прийде.
Ми не знали, що він говорить по-англійськи.

Відповіді з поясненнями

Завдання 1.
He said he had gone to the city centre the day before.
Якщо при зверненні прямої мови в непряму дієслово в головному реченні стоїть в Past Simple (said), то в підрядному реченні діє узгодження часів. В даному випадку Past Simple змінюється на Past Perfect: went -> had gone.

My mother said that she had washed the dishes.
Якщо при зверненні прямої мови в непряму дієслово в головному реченні стоїть в Past Simple (said), то в підрядному реченні діє узгодження часів. В даному випадку Present Perfect змінюється на Past Perfect: have washed -> had washed.

Kristy asked me whether I wanted to stay there.
Якщо при зверненні прямої мови в непряму дієслово в головному реченні стоїть в Past Simple (asked), то в підрядному реченні діє узгодження часів. В даному випадку Present Simple змінюється на Past Simple: want -> wanted.

She asked us why we had come so late.
Якщо при зверненні прямої мови в непряму дієслово в головному реченні стоїть в Past Simple (asked), то в підрядному реченні діє узгодження часів. В даному випадку Present Perfect змінюється на Past Perfect: have come -> had come.

Завдання 2.
+
Аристотель виявив, що Земля кругла. В даному прикладі виражається загальновідоме положення або факт, тому узгодження часів може не дотримуватися, і припустимо вживання Present Simple (is round).

В даному прикладі має дотримуватися узгодження часів: I thought you had invited her to the cinema.
+
Я зустрів дівчину, яка живе поблизу. В даному прикладі узгодження часів може не дотримуватися, оскільки в підрядному реченні повідомляється фактичне, а не відносний час подій. Іншими словами, дівчина тут завжди живе, і це факт, тому допустимо вживання Present Simple (lives near here).

В даному прикладі має дотримуватися узгодження часів: He told me he was preparing for his exams.
+
Ти змусив мене зрозуміти, як важливо освіту. В даному прикладі виражається загальновідоме положення або факт, тому узгодження часів може не дотримуватися, і припустимо вживання Present Simple (how important education is).

Завдання 3.
He knew he had a problem.
Дієслово-присудок головного речення стоїть в минулому часі – knew (Past Simple). Тому необхідно дотримуватися узгодження часів, і в підрядному реченні дієслово повинен стояти в одному з минулих часів – в даному випадку в часі Past Simple (had).

+
Якщо дієслово-присудок головного речення стоїть в сьогоденні або майбутньому часі, дієслово-присудок придаткового пропозиції може стояти в будь-який часовий формі, необхідної змістом. Тому пропозиція складено вірно.

He knew he would have a problem.
Дієслово-присудок головного речення стоїть в минулому часі – knew (Past Simple). Тому необхідно дотримуватися узгодження часів, і в підрядному реченні дієслово повинен стояти в одному з минулих часів – в даному випадку в часі Future in the Past (would have).

Завдання 4.
He realized he would be alone.
Дієслово-присудок головного речення стоїть в минулому часі – realized (Past Simple). Тому необхідно дотримуватися узгодження часів, і в підрядному реченні дієслово повинен стояти в одному з минулих часів – в даному випадку Future Simple змінюється на Future in the Past (will be -> would be).

We hoped she would be waiting for us at six o’clock.
Дієслово-присудок головного речення стоїть в минулому часі – hoped (Past Simple). Тому необхідно дотримуватися узгодження часів, і в підрядному реченні дієслово повинен стояти в одному з минулих часів – в даному випадку Future Continuous змінюється на Future Continuous in the Past (will be waiting -> would be waiting).

He proved he was the best.
Дієслово-присудок головного речення стоїть в минулому часі – proved (Past Simple). Тому необхідно дотримуватися узгодження часів, і в підрядному реченні дієслово повинен стояти в одному з минулих часів – в даному випадку Present Simple змінюється на Past Simple (is -> was).

She imagined she could do that.
Дієслово-присудок головного речення стоїть в минулому часі – imagined (Past Simple). Тому необхідно дотримуватися узгодження часів, і в підрядному реченні дієслово повинен стояти в одному з минулих часів – в даному випадку Present Simple змінюється на Past Simple (can -> could).

We understood we needed more money.
Дієслово-присудок головного речення стоїть в минулому часі – understood (Past Simple). Тому необхідно дотримуватися узгодження часів, і в підрядному реченні дієслово повинен стояти в одному з минулих часів – в даному випадку Present Simple змінюється на Past Simple (need -> needed).

Завдання 5.
I thought that they were waiting for me at home.
John was sure that I had left the city.
I hoped he would come.
We did not know he could speak English.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *