Puzzle English

Транслітерація в англійській мові

Сучасний світ настільки глобалізований, що його вже важко уявити без міжнародних назв, міжнародних документів та онлайн-інформації. Це все дає можливість нам стирати кордони країн та установ, відкриваючи для себе увесь світ.

Для цього нам потрібні знання англійської мови та транслітерації у тому числі. Наприклад, для того щоб правильно записати своє ім’я у закордонному паспорті.  Транслітерація — це передача тексту й окремих слів однієї мови літерами іншої.

Транслітерація здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею згідно з транслітераційною таблицею, яка складається з транслітераційних пар, де пара – це літера з кирилиці і відповідна до неї літера з латиниці, що мають однакову чи подібну вимову.

Правила транслітерації регламентуються Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55.

 

Транслітерація з української

українська буква відповідатиме латинській

Бб – Bb

Вв – Vv

Гг – Hh

Ґґ – Gg

Дд – Dd

Ее – Eе

Єє – Ye (на початку слова), ie (в інших позиціях)

Жж – Zh zh

Зз – Zz

Ии – Yy

Іі – Ii

Її – Yi (на початку слова), i (в інших позиціях)

Йй – Y (на початку слова), i (в інших позиціях).

Буква Кк – Kk

Лл – Ll

Мм – Mm

Нн – Nn

Оо – Oo

Пп – Pp

Рр – Rr

Сс – Ss

Тт – Tt

Уу – Uu

Фф – Ff

ХХ – Kh kh

Цц – Ts ts

Чч – Ch ch

Шш – Sh sh

Щщ – Shch shch

Юю – Yu (на початку слова), іu (в інших позиціях)

Яя – сполученням Ya (на початку слова), ia (в інших позиціях).

Відтепер буквосполучення “зг” офіційно передається латиницею як “zgh”, на відміну від “zh”, що відповідає українській букві “ж”.

Що ж стосується м’якого знаку та апострофа, то вони латиницею не передаються.

Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

Для стислості, дозволяється для імен як місто «Zaporizhzhia» називатися як «Zaporizhia», «L’viv» як «Lviv» і т. д. Крім того,  допускаються такі назви: «Ukraine» (без використання артикля «the»). У деяких випадках «традиційні» форми можуть бути вказані в дужках після офіційної форми.

Транслітерація приклади

Цукерберг – – > ZUCKERBERG

Ганнібал  – > Hannibal

Гектор  – > Hector

Генрі  – > Henry

Гомер  – > Homer

Транслітерація в паспорті

Транслітерацію власних назв або транслітерацію адреси, транслітерацію географічних назв дуже зручно перевіряти  онлайн на офіційних сайтах Сервіс-центру Документ чи Державної Міграційної Служби  або в онлайн-словнику 

Транслітерація в закордонному паспорті

Для транслітерації в паспорті використовуйте тільки достовірне джерело.

Закон про транслітерацію

Закон про транслітерацію читайте тут

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *