Типи запитань в англійській мові

В англійській мові існує 5 видів запитань. Всі типи мають спільну рису , це порядок слів, який є зворотнім.  Для порівняння переглянемо приклади.

  1. Загальне питання, на яке можна відповісти “так” або “ні”

Do you like movies? – Ти любиш фільми?

2. Спеціальне питання, що починається з питального слова і вимагає більш розгорнутої відповіді:

Where did you go on holidays? – Куди ти їздив на канікулах?

3. Розділове питання, «хвостиком» якого є конструкція, що переказується на українській мові як «чи не так?»:

Harry went to that meeting, did not he? – Гаррі ходив на зустріч, чи не так?

4. Альтернативне питання, що має вибір відповіді із запропонованих варіантів:

Is your book in English or in Ukrainian? – Твоя книга англійською чи українською?

5. Питання до підмета, що відрізняється тим, що не має допоміжного дієслова:

Who wants to meet with them? – Хто хоче з ними зустрітися?

Розглянемо більш докладно функції різних типів питання.

Загальне питання

Дане питання має зворотній порядок слів і відповіддю на дане питання буде «так» або «ні». Також дане питання може починатися з допоміжних дієслів і модальних дієслів. Для того, щоб правильно скласти питання, необхідно знати правила утворення всіх часів.

Have you tried this new dish? – Ти пробував це нове блюдо?

Did you get a good mark? – Ти отримав хорошу оцінку?

Are you serious? – Ти серйозно?

Do you like cherry ice-cream? – Тобі подобається вишневе морозиво?

Спеціальне питання

Наступний тип питання вимагає розгорнутої відповіді і може бути заданий до будь-якого члена речення. Порядок слів у даному типі питання також зворотний, за винятком того, що на перше місце стає питальне слово. (Where, why, what, who, etc.)

Питальне слово + допоміжне дієслово + підмет + смислове дієслово

Where did you travel last time? – Куди ти подорожував востаннє?

When will you visit your parents? – Коли ти відвідати своїх батьків?

Why are you so sad? – Чому ти такий сумний?

Розділове питання

Даний тип питання використовується для уточнення будь-якої інформації та вираження різних емоцій (подиву чи сумніву). Цей тип питання складається з двох частин, де головне речення може бути стверджувальним або негативним, а друга частина речення буде протилежною першій. Слід зазначити, що для утворення даного питання необхідно бути добре обізнаним з граматичними правилами всіх часів.

Також в головній частині речення у нас зберігається прямий порядок слів, а в другій – зворотний.

Підмет + допоміжне дієслово + смислове дієслово + додаток + обставина + (хвостик) допоміжне дієслово + підмет

You have not heard from him, have you? – Ти не чув про нього, чи не так?

Luсy was busy, was not she? – Люсі була зайнята, чи не так?

They went to the nightclub, did not they? – Вони пішли в нічний клуб, чи не так?

Альтернативне питання

Наступний тип питання у відповіді передбачає вибір серед двох варіантів. В даному типі питання присутнє слово “or”. Незважаючи на це, порядок слів зворотний.

Допоміжне дієслово + підмет + смислове дієслово + додаток + or + додаток (обставина + or + обставина)

Have you tried red or white wine? – Ти пробував червоне або біле вино?

Did you traveled to Africa or Brazil? – Ти подорожував в Африку або в Бразилію?

Do you think I should buy flowers or sweets for her? – Ти думаєш я повинен купити квіти або солодощі для неї?

Питання до підмета

Головна відмінність даного типу питання в тому, що порядок слів у речення є прямим, а починається даний тип питання зі слів what (до неживого іменника) або who (до одухотвореного). Слід зауважити, що в даному типі питання, ми весь час відносимо дієслово до єдиного числа.

Lucy and Mary were at the Spanish class.
Who was at the Spanish class?
Who speaks Spanish?

Люсі і Мері були на уроці іспанської.
Хто був на уроці іспанської?
Хто говорить іспанською?

What / Who + смислове дієслово

What happened to her? – Що з нею трапилося?

Who invites candidates to the interview? – Хто запрошує кандидатів на інтерв’ю?

Типи запитань в англійській мові вправи

Вправа 1.

Сформуйте загальне питання. приклад:

-Jane does not like lemon. (Apples)

-Does Jane like apples?

John was busy yesterday evening. (Today)
I prefer reading a book before going to bed. (Watch TV)
I can play football very well. (Volley-ball)
Spanish is spoken in Spain. (Latin America)

Сформуйте загальне питання до речення:

She is a very good teacher.
Her parents are both doctors.
Lane visited many countries.
He could not drive last summer.

Вправа 2.

Сформуйте спеціальні питання до всього речення:

I am keen on visiting new countries. (What)
She works from 6 a.m. till 4 p.m. (How many hours)
She will meet me at the platform. (What time)
I was not ready to go through the test. (Why)
Jack is a member of a school football team. (Who)
My sister likes travelling by car. (How)
You can look for information on a timetable on the ground floor. (Where)
They visited all Europe countries last year. (When)

Вправа 3.

Сформуйте спеціальне питання до підмета:

She was drinking cold water. (Who)
Our neighbor’s children broke the window. (Who)
Lily has not answered the questions yet. (Who)
Sting is my favorite singer. (Who)
Jake is going to Turkey next Saturday. (Who)
My whole class visited the National Art Museum. (Who)
Molly takes dance classes. (Who)
Good results gave him hope for the future. (What)

Вправа 4.

Поставте правильний «хвостик» в роздільному питанні:

She does not like watching TV, _?
Her brother is older that she, _?
He does not go to extra classes, _?
You should tell your husband the truth, _?
I was a good student, _?
Dolphins are very kind animals, _?
His performance was boring, _?
She has read a very interesting book, _?

Вправа 5.

Перекладіть речення у формі альтернативного питання.

Ти любиш дивитися футбол або баскетбол?
Ти любиш дивитися фільми або серіали?
Твій кіт сірий або чорний?
Ти частіше пишеш ручкою або олівцем?
Ти сьогодні працюєш вдома або в офісі?
Ти любиш більше печиво або шоколад?
Вона ходила в театр з Джеком або з Кайлом?

Вправа 6.

Виберіть правильний варіант відповіді:

They spent all their money on that house, _?

Has not they
Did not they
Were not they

She has lost the keys.

Who
When
Why

They moved to another country.

When
Who
Why

She left her parent’s house when she was 18, _?

Was not she
Has not she
Did not she

They have a family breakfast once a month.

How often
When
Why

They have a plan of studying, _?

Are not they
Have not they
Do not they

I am a hardworking employee, _?

Are not I
Amn’t I
Was not I

відповіді

Вправа 1.

Is John busy today?
Do you prefer watching TV before going to bed?
Can you play volleyball very well?
Is Spanish spoken in Latin America?
Is she a very good teacher?
Are her parents both doctors?
Did Lane visit many countries?
Could he drive last summer?

Вправа 2.

What are you keen on?
How many hours does she work?
What time will she meet me at the platform?
Why were not you ready to go through the test?
Who is a member of a school football team?
How does your sister like to travel?
Where can I look for information?
When did they visit all Europe countries?

Вправа 3.

Who was drinking cold water?
Who broke the window?
Who has not answered the questions yet?
Who is your favorite singer?
Who is going to Turkey next Saturday?
Who visited the National Art Museum?
Who takes dance classes?
What gave him hope for the future?

Вправа 4.

Does she?
Is not he?
Does he?
Should not you?
Was not I?
Are not they?
Was not it?
Has not she?

Вправа 5.

Do you like watching football or basketball?
Do you like watching movies or series?
Is your cat grey or black?
Do you usually write with a pen or a pencil?
Are you working at home or at office today?
Do you like biscuits or chocolate more?
Did she go to the theater with Jack or Kyle?

Вправа 6.

b
a
b
з
а
з
а

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *