Скорочення в англійській мові

Скорочення в англійській мові

Навіть в українській мові ми часто використовуємо скорочення, замість повноцінних слів: Вуз (вищий навчальний заклад), заст. (заступник), ЗМІ (засоби масової інформації). Чи варто дивуватися тому, як багато скорочень існує в англійській мові? Подібні слова допомагають заощадити час і місце (в листуванні). Буває і так, що їх використання є традицією (наприклад, скорочення з латинської). Мінусом скорочень є те, що людина, яка не розбирається в них, може взагалі не зрозуміти, про що йде мова. У цій статті я зібрала найбільш часто використовувані скорочення, як у діловому стилі, так і в неформальній мові.

Перш ніж ми почнемо, давайте умовно розділимо всі скорочення на дві великі групи залежно від сфери використання:

1. Загальноприйняті

2. Неформальні

Спочатку ми поговоримо про загальноприйняті скорочення, які однаково підійдуть і для звичайної мови, і для ділових переговорів. Потім торкнемося скорочень, характерних для неформального спілкування (SMS, e-mail, листування з друзями) – тобто таких, які можуть стати в нагоді поза роботою, особливо якщо ви інтернет-користувач.

Використання загальноприйнятих скорочень в англійській мові

Існує ряд скорочень, які можна назвати «традиційними»: вони використовуються в самих різних середовищах спілкування, їх можна почути на нараді, знайти в анкетах, документах, наукових працях і так далі. Не бійтеся їх використовувати, з ними ви ніколи не прозвучите як підліток або людина з неблагополучних районів.

Зауваження за вимовою: у переважній більшості випадків потрібно вимовляти ці слова по буквах так, як вони звучать в алфавіті. AKA – це [eɪ keɪ ‘eɪ] , ETA – [i: ti:’ eɪ] і так далі.

Деякі з цих скорочень ви взагалі навряд чи почуєте наживо, так як вони більше актуальні для письмової мови.

Виняток: ASAP. Так як слово прийшло з військового жаргону, тобто, з середовища, де головне – економія часу, то воно іноді вимовляється так, ніби це повноцінне слово: [ ‘eɪ.sæp] / [ейс`еп]. Це набагато коротше, ніж [ˌeɪ.ɛs.eɪpi] , хоча такий варіант теж зустрічається в діловому середовищі.

Розглянемо детально приклади скорочень в англійській мові.

AKA – also known as – “Також відомий, як”.

Використовуємо перед тим, як назвати псевдонім, прізвисько чи посаду людини, або інша назва чого-небудь.

The Sicilian Mafia AKA Cosa Nostra has existed since the 19th century.  – Сицилійська Мафія, також відома як Cosa Nostra існує з XIX століття.

My friend Joseph, aka “Big Joe” plays in a local football team. – Мій друг Джозеф, також відомий як «Великий Джо» грає у місцевій футбольній команді.

ASAP – as soon as possible – “Якомога швидше”

Please, reply to this letter ASAP.  – Будь ласка, дайте відповідь на цей лист як можна швидше.

Our car broke down, we need to call the mechanic ASAP. – Наша машина зламалася, нам потрібно зателефонувати механіку якомога швидше.

D.O.B.  – date of birth  – “Дата народження”

Name: John Dowson. D.o.b .: 23 January 1972.  – Ім’я: Джон Доусон. Дата народження: 23 cічня 1972

Please, fill in your d.o.b. here. –  Будь ласка, заповніть свою дату народження тут.

ETD  – estimated time of departure  – «Розрахунковий час відбуття» – приблизний час відправлення громадського транспорту (автобус, потяг, літак)

Out plane’s ETD is 17.00 PM.  – Розрахунковий час відбуття нашого літака – 17.00

This table shows the ETD of your plane. –  Ця таблиця показує розрахунковий час відбуття вашого літака.

ETA –  estimated time of arrival «Розрахунковий час прибуття» – приблизний час, через яке громадський транспорт (автобус, потяг, літак) прибуде до місця призначення (через дві години, через 30 хвилин і т.д.). Або: приблизний час, в яке він прибуде (о 14.00, о 8.00 і т.д.)

ETA is 40 minutes.  – Розрахунковий час прибуття – через 40 хвилин.

ETA to the airport is 15.00 –  Розрахунковий час прибуття в аеропорт – 15.00

FYI –  for your information «Щоб ви знали, доношу до вашого відома»

FYI, on Fridays we close at 18.00 PM.  – Щоб ви знали, по п’ятницях ми закриваємося о 18.00.

FYI, the meeting will take place on Thursday.  – Доношу до вашого відома, що зустріч відбудеться в четвер.

TBA  – to be announced «Буде оголошено пізніше» – коли організаційні деталі заходу або події невідомі і будуть оголошені пізніше.

The date of the conference is TBA. –  Дата конференції буде оголошено пізніше.

The event has been cancelled, the new date is TBA.  – Захід було скасовано, нова дата буде оголошена пізніше.

TBC  – to be confirmed  – «Буде підтверджено пізніше» – коли організаційні деталі заходу або події відомі, але остаточно не підтверджені

The meeting will take place on Thursday, but the exact time is TBC. –  Зустріч відбудеться в четвер, але точний час буде підтверджено пізніше.

The release date of the new movie is TBC. – Дата виходу нового фільму буде підтверджена пізніше.

xoxo – hugs and kisses «Цілую, обіймаю» (Буквально: «Обійми і поцілунки») – ставиться в кінці листа, коли хочемо висловити любов адресату

Happy birthday, John! XOXO, Laura.  -З днем ​​народження, Джон! Цілу, обіймаю, Лора.

Good luck and have a nice day! Xoxo, Mom.  – Удачі і хорошого дня! Цілу, обіймаю, Мама.

Скорочення з латинської мови

Існує також цілий ряд скорочень з латині. Як правило, вони використовуються в письмовій мові. В усній відбувається по-різному: іноді латинська фраза проговорюється повністю, іноді замінюється на англійський аналог, іноді читають скорочення.

c./ca./ca/cca  – Circa Читається: [sɜːkə] / [c`ёке] – «Приблизно» – коли невідома точна дата.

The house was built c. 1740.  – Будинок був побудований приблизно в 1740 р

This is the photo of the Cathedral, taken cca 1925. Це – фотографія собору, зроблена приблизно в 1925.

e.g. Exempli gratia – Читається: [ˌiːdʒiː] / [і дж`і] – Часто вимовляється як “for example” (англ. “Наприклад”) [fɔː (ɹ) ɪɡzɑːmpəl] / [фо ігз`емпел] «Наприклад»

Please, bring a proof of identity, eg your passport. –  Будь ласка, принесіть посвідчення особи, наприклад, паспорт.

This new technology could be beneficial for a number of fields, e.g. statistical analysis.  – Ця нова технологія може бути корисною для цілого ряду областей, наприклад, статистичного аналізу.

et al. Et alii Читається: [ɛtɑːl] ​​/ [ит `ал] “І інші”– часто використовується в академічних текстах, щоб не перераховувати повний список імен (наприклад, авторів якоїсь наукової роботи)

This document was signed by J. Robertson, D . Moor et al.  – Цей документ був підписаний Дж. Робертсоном, Д. Муром та іншими.

In their report S. O’Brien et al. analyze the situation in the global market.  – У своїй доповіді С. О ‘Брайан і інші аналізують ситуацію на глобальному ринку.

etc. Et cetera Читається: [ɛt sɛt (ə) ɹə]  «І так далі, і так далі»

In this blank you need to fill in your name, age, gender, etc.  – У цьому бланку вам потрібно вписати своє ім’я, вік, стать і т.д.

The new smartphone model has better parameters such as memory capacity, speed, battery etc.  = Нова модель смартфона має поліпшені параметри, такі як обсяг пам’яті, швидкість, батарея і так далі.

i.e.   – Id est Читається: [ˌaɪiː] / [ай `і] Іноді вимовляється як« that is »(англ.« Тобто ») [ðæt ‘ɪz /] / [thет` з] «Інакше кажучи, тобто” – використовуємо, коли перефразовуємо щось інакше кажучи

The final deadline for this project is Friday, ie we can not postpone it any longer.  – Останній дедлайн для цього проекту – п’ятниця, тобто, ми більше не можемо перенести його на більш пізній термін.

According to this testament, John Valentine inherits his aunt’s mansion. i.e. he’s its owner now. – Згідно із заповітом, Джон Велентайн успадковує маєток своє тітоньки, інакше кажучи, він тепер власник.

PS – Post scriptum – Читається: [ˌpəʊstskɹɪptəm] / [пеустскр’іптем] «Постскриптум» (Буквально: «Після написаного») – використовуємо, коли дописуємо щось до вже створеного тексту

PS Do not forget to call the landlord!  – Постскриптум: не забудь подзвонити орендодавцю!

PS Sorry, the file did not attach to the letter. Here it is.  – Постскриптум: вибачте, файл не приєднався до листа. Ось він.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *