Англійські фрази на кожен день

Фрази подані нижче виручать в будь-якій ситуації: вони допоможуть підтримати розмову і зроблять мову живою і невимушеною. Роздрукуйте і вивчіть!

Англійські фрази для привітання і прощання

How are you today? – Як ти сьогодні?
bye-bye – папа-папа
see you later – побачимось пізніше
see you soon – до зустрічі
till next time – до наступного разу
good luck – удачі
see you – побачимось
farewell – прощавайте!
take care – бережи себе
talk to you later – поговоримо з тобою пізніше
until we meet again – до нової зустрічі
I’ll be back – я ще повернусь

Різні способи почати речення англійською

well… – ну…
so… – отже
As for me... – Щодо мене, що стосується мене…
As far as I remember… – Наскільки я пам’ятаю…
Actually… – Взагалі-то
By the way… – До речі
The problem is that… – Проблема в тому, що…
The point is that… – Суть в тому, що…
On the one hand…on the other hand.. – З однієї сторони…з іншої сторони…
Fortunately… – На щастя…
Unfortunately… – На жаль…
In my oponion… – На мою думку…
It seems to me that... – Мені здається…
I think/guess… – Я думаю…
Personally, I suppose… – Особисто я вважаю…
Moreover,… – Більше того
Briefly speaking… – Коротше кажучи…

Фрази ввічливості англійською

I’m so sorry – Мені так шкода
I beg your pardon – Прошу вибачення
I’m sorry, I can’t – Вибач (те), не можу
I’m glad to see you – Я  радий/рада тебе (вас) бачити.
It’s very kind of you – Так мило з твоєї (вашої) сторони
It does you credit – Це робить вам честь
Thank you anyway – В будь-якому випадку, дякую
Not at all – Немає за що
Thank you in advance – Дякую наперед
Don’t mention it – Не варто дякувати
May I help you? – Чи можу я вам допомогти?
You are welcome – Прошу, немає за що.
No problem / that’s ok / don’t worry about it – Все в порядку, нема проблем, не хвилюйся (хвилюйтесь) через це
This way, please – Сюда, будь ласка
I’m sorry, I didn’t catch you – Вибачте, я не почув.
After you – Після вас

Фрази англійською для вираження розуміння/не розуміння

I see – понятно
I understand you – Я Вас розумію
I don’t understand – Я не розумію
Got it – Зрозумів
Excuse me? / Pardon? – Вибачте?
What? – Що?
What do you mean? – Що Ви маєте на увазі?
Could you speak slower, please? – Ви могли б говорити повільніше, будь ласка?
How do you spell it? – Як це пишеться? (по буквах)
I can’t hear you  – Я Вас не чую

Got it – розмовний вираз, щось на зразок “дійшло”.
Слово spell у виразі “How do you spell it?” означає “писати по буквах”. Питання часто задають щодо імені або прізвища. В англійській мові часто неможливо на слух зрозуміти, як пишеться ім’я, якщо тільки не прочитати його по буквах.

Фрази в англійській для вираження згоди та незгоди

Maybe – можливо
Perhaps – можливо
Yes, sure – так, звичайно
Of course – звичайно
You are right – Ви праві (правий/права)
It can hardly be so – навряд це так
Very well – дуже добре
Most likely – дуже схоже на те
Most unlikely – не схоже на те
Not a bit!/No such thing – нічого подібного
I believe so/suppose so – вважаю/гадаю, що так
I doubt it – сумніваюсь
Naturally – само собою
No way – ні в якому випадку
Exactly so – саме так
Quite so – досить вірно
I agree with you – погоджуюсь з тобою/вами
I’m afraid so – боюсь, що так
In a way/to a certain extent – в якомусь сенсі
No doubt – без сумніву
Not for a moment – ніколи в житті
Absolutely – безсумнівно
Probably – ймовірно
I don’t think so – Я так не думаю
In a way / to a certain extent – В якомусь сенсі

Стандартні англійські фрази для підтримання розмови

What’s the matter? – В чому справа?
What’s going on?/What’s happening? – Що відбувається?
What’s the trouble? – В чому проблема?
What’s happened? – Що сталось?
Did I get you right? – Я правильно вас зрозумів/зрозуміла?
Don’t take it to heart. – Не приймай/приймайте близько до серця
I didn’t catch the last word. – Я не зрозумів/зрозуміла останнє слово
Sorry, I wasn’t listening. – Вибачте, я прослухав
It doesn’t matter. – Це не має значення.
It is new to me. – Це новина для меня.
Let us hope for the best. – Будемо надіятись на краще.
May I ask you a question? – Можна задати вам питання?
Oh, that. That explains it. – Он воно що, це все пояснює.
Say it again, please. – Повторіть ще раз, будь ласка.
So that’s where the trouble lies! – Так от в чому справа!
Things happen. – Всіляке буває.
What do you mean? – Що ти маєш на увазі?
Where were we? – На чому ми зупинились?
You were saying? – Ви щось сказали?
I’m sorry, I didn’t catch you. – Вибачте, я не почув.
Good for you! – Тим краще для Вас!
I’m so happy for you! – Я такий радий/рада за Вас!

Вираження почуттів англійською

Great! – Чудово!
Good – Добре
Not good – Не добре
Bad – Погано
Nice – добре, мило
Cool – Класно
Wow – Вау
I like it – Мені подобається
Fantastic – Чудово
Not bad – Не погано
So so – Так собі
It could be better – Могло бути краще
Awful – Жахливо
It’s terrible! – Це жахливо!
Oh my God! – О Боже!
What the hell! – Якого чорта!
What a pity! (What a shame) – Як шкода!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *