Прислівник в англійській мові

Що таке прислівник в англійській мові?

Прислівник (adverb) – це самостійна і незалежна частина мови, яка вказує на ознаку дії або на різні обставини, при яких протікає дія.

Основними питаннями прислівника є наступні: «як?» – «how?», «Яким чином?» – «in what way?», «Де?» – «where?», «Чому? – «why?», «Коли?» – «when?», «В якій мірі?» – «to what degree?»

Всі прислівники в англійській мові можна розділити за двома категоріями: за формою і за значенням. За формою прислівники бувають:

прості (simple): «now», «today» etc. (Тепер, сьогодні і т.д.);
похідні (derived). Вони утворюються з якісних прикметників, до яких додається суфікс «-ly»: «usual» – «usually» (звичайний – зазвичай);
складні (compound): «sometimes» (іноді);
складені (composite): «at least» (нарешті).

Таблиця групи прислівників в англійській мові
Група На яке питання відповідає Прислівник Приклад
Adverbs of Manner
Прислівники способу дії
How?
Як?
slowly
readily
fast
quickly
carefully
He eats slowly. – Він їсть повільно.
She helped me readily.  – Вона допомогла мені з охотою.
Batman drives his car fast. – Бетмен швидко водить свою машину.
Adverbs of Place
Прислівники місця
Where?
Де?
there
at home
everywhere
outside
Granny told me to sit there. Бабуся звеліла мені сісти там.
I have looked for my cat everywhere. Я всюди шукав свою кішку.
I left my car outside the yard. Я залишив свою машину ззовні.
Adverbs of Time
Прислівники часу
When?
Коли?
yesterday
now
today
tomorrow
He called me yesterday. – Він подзвонив мені вчора.
She is reading newspaper now.  – Вона зараз читає газету.
They will meet tomorrow morning. – Вони зустрінуться завтра вранці.
Adverbs of Frequency
Прислівники частоти
How often?
Як часто?
seldom
once
always
often
never
sometimes
I visit him daily.  – Я відвідую його щодня.
We seldom go to the theatre. – Ми рідко ходимо в театр.
I often visit my family in another city. – Я часто відвідую свою сім’ю в іншому місті.
Adverbs of Degree
Прислівники ступеня
How much?
Наскільки?
To what degree?
До якої міри?
rather
a bit
very
quite
I entirely agree with you. – Я повністю з вами згоден.
Lora is very beautiful.  – Лора дуже красива.
The film was quite interesting. – Фільм був досить цікавий.

Прислівники способу дії в англійській мові

Прислівники способу дії в англійській мові (adverbs of manner) відповідають на питання “як?” і говорять про те, яким чином щось відбувається. Приклади прислівників способу дії (виділені жирним шрифтом):

He swims fast. How does he swim? – fast.
Він плаває швидко. Як він плаває? – Швидко.

She sings beautifully. How does she sing? – beautifully.
Вона співає чудово. Як вона співає? – Прекрасно.

I opened the door wide. How did I open the door? – wide.
Я широко відкрив двері. Як я відкрив двері? – Широко.

She quickly finished her dinner. How did she finish? – quickly.
Вона швидко закінчила вечерю. Як вона закінчила? – Швидко.

Як правило, прислівники способу дії утворюються від прикметників шляхом додавання суфікса –ly, наприклад:

bad -> badly; quiet -> quietly; recent -> recently; sudden -> suddenly.

У деяких випадках при додаванні суфікса -ly відбувається зміна написання прикметника-основи:

easy -> easily; gentle -> gently.

Якщо прикметник закінчується на -ly, то для відтворення способу дії використовується вираз in a … way:

Silly -> He behaved in a silly way. – Він поводився нерозумно.
Friendly -> She spoke in a friendly way. – Вона говорила по-дружньому.

Деякі прислівники способу дії мають такий же вигляд, як і прикметник:

They all worked hard. – Всі вони наполегливо працювали.
She usually arrives late. – Вона, як правило, приходить пізно.
I hate driving fast. – Я ненавиджу їздити швидко.

ЗАУВАЖЕННЯ. Прислівниками способу дії є саме hard і late, hardly і lately мають інший зміст:

He could hardly walk. = It was difficult for him to walk. (Він насилу міг ходити.)
I have not seen John lately. = I have not seen John recently. (Я не бачив Джона останнім часом.)

Зазвичай прислівники способу дії ставлять після дієслова або після доповнення до дієслова:

He swims well, (after the main verb).
Він плаває добре, (після дієслова).

He plays the flute beautifully, (after the object).
Він грає на флейті прекрасно, (після доповнення).

УВАГА! Не можна ставити прислівники способу дії між дієсловом і доповненням:

I opened wide the door. – WRONG (НЕПРАВИЛЬНО)
I opened the door wide. – RIGHT (ПРАВИЛЬНО)
Я широко відкрив двері.

He ate greedily the chocolate cake. – WRONG (НЕПРАВИЛЬНО)
He ate the chocolate cake greedily. – RIGHT (ПРАВИЛЬНО)
Він жадібно їв шоколадний торт (тістечко).

Якщо перед доповненням стоїть прийменник, наприклад at (= у, близько), towards (= в напрямку до), то можна поставити прислівник або перед прийменником, або після доповнення:

The child ran happily towards his mother. (прислівник перед прийменником)
Дитина радісно побіг до матері.

The child ran towards his mother happily. (Наріччя після доповнення)
Дитина побіг до матері з радістю.

Іноді для емфази (підкреслення, акценту) прислівник способу дії ставлять перед зв’язкою дієслово + доповнення:

He gently woke the sleeping woman.
Він обережно розбудив сплячу жінку.

She hurriedly typed the email.
Вона поспішно надрукувала електронного листа.

Читаючи розповіді англійською мовою або інші літературні твори, можна зустріти прислівник способу дії, що стоїть на початку речення. Це робиться для залучення до нього уваги і щоб заінтригувати читача:

Slowly, carefully, she opened the box.
Повільно, обережно вона відкрила ящик.

Маючи в своєму розпорядженні прислівник таким чином, ви заманюєте читача, пробуджуючи в ньому бажання дізнатися більше. Що знаходиться в ящику? Чому вона відкриває його повільно і обережно?

Але деякі прислівники способу дії завжди слід розташовувати після дієслова. Це прислівники well (добре), badly (погано), hard (усередині, старанно), fast (швидко):

The team well played. – WRONG (НЕПРАВИЛЬНО)
The team played well. – RIGHT (ПРАВИЛЬНО)
Команда грала добре.

Приклади:

He performed badly.
Він погано виступив.

The students tried hard (зауваження: прислівник способу дії є hard, не вживайте hardly).
Студенти наполегливо старалися.

The dogs ran fast (зауваження: прислівник способу дії є fast, не вживайте fastly).
Собаки бігли швидко.

Прислівник способу дії завжди повинен ставитися після неперехідного дієслова (нагадаємо, що неперехідними називаються дієслова, що виражають дії, які не переходять безпосередньо на предмет або особу; за такими дієсловами не може слідувати пряме доповнення):

The town grew quickly.
Місто росло швидко.

He waited patiently.
Він чекав терпляче.

Місце прислівника важливе, якщо в реченні є більше одного дієслова. Якщо прислівник знаходиться поруч з дієсловом, він змінює дію, що описується цим дієсловом. Якщо прислівник ставиться в кінці підрядного речення, воно модифікує всю дія ціього речення.

Як приклад наведемо пари речень, між якими легко помітити різницю в змісті,  вона буде залежати від місцезнаходження прислівника способу дії в реченні:

She quickly agreed to re-type the letter (= her agreement was quick).
Вона швидко погодилася передрукувати лист (= згода була швидким).
She agreed to re-type the letter quickly (= the re-typing was quick).
Вона погодилася передрукувати лист швидко (= передрук була швидкою).

He quietly asked me to leave the house (= his request was quiet).
Він тихо попросив мене залишити будинок (= прохання була тихою).
He asked me to leave the house quietly (= the leaving was quiet).
Він попросив мене залишити будинок тихо (= догляд був тихий).

Якщо ви хочете доповнити прислівник способу дії, то в більшості випадків можете скористатися словами a bit (трохи), quite (цілком), most (найбільш), fairly (досить), really (дійсно), very (дуже), extremely (надзвичайно) і т.д. Ці слова завжди повинні стояти перед власною мовою:

Very carefully, she carried the baby upstairs.
Дуже обережно вона несла дитину нагору.

She carried the baby upstairs very carefully.
Вона несла дитину нагору дуже обережно.

She very carefully carried the baby upstairs.
Вона дуже обережно несла дитину нагору.

На закінчення наведемо список найбільш уживаних англійських прислівників способу дії:

angrily – сердито, гнівно
badly – погано
beautifully – красиво, чудно
calmingly – заспокійливо
carefully – обережно, уважно, акуратно, дбайливо
cautiously – обережно, обачно
cleverly – розумно
dangerously – небезпечно
eagerly – гаряче
excitedly – азартно
foolishly – нерозумно, безглуздо, безглуздо
fast – швидко
furiously – шалено, гнівно
greedily – жадібно
happily – щасливо, весело, успішно, вдало
hard – жорстко, твердо, важко, сильно, наполегливо
hurriedly – наспіх, нашвидку
kindly – люб’язно, доброзичливо, приємно
nervously – нервово
politely – ввічливо
quickly – швидко
quietly – тихо, спокійно
secretly – таємно
silently – мовчки, потихеньку
slowly – повільно
softly – м’яко, тихо
stupidly – тупо
unhappily – на жаль
well – добре, цілком, правильно, відмінно
wickedly – несправедливі
willingly – охоче, з готовністю
wisely – мудро

Прислівники частоти в англійській мові

(Adverbs of frequency)

Never – ніколи

Rarely – вкрай рідко

Sedom – рідко

Occasionally – час від часу

Sometimes – інколи

Often – часто

Generally – як правило

Usually – зазвичай

Always – завжди

Як і коли використовуються прислівники

Прислівники можуть давати характеристику:

дії: He is running quickly. – Він швидко біжить.
ознаки: She is very witty. – Вона дуже дотепна.
іншого прислівники: It’s too late. – Занадто пізно.
всього речення: Honestly, we did a great job. – Чесне слово, ми виконали відмінну роботу.

Крім того, прислівники в англійській мові можуть з’єднувати окремі речення. До таких прислівників належать слова: «therefore», «then», «however», «nevertheless», «still», «yet», «besides», «moreover», «otherwise», «else». Або навіть цілі речення (підрядне і головне речення в складі складного: «when», «where», «how», «why».

Наприклад:

It was very hard to start my own business. I continued nevertheless and never looked back. – Почати власну справу було дуже складно. Проте, я продовжив і ніколи не озирався назад.
I do not care why you are late again. – Мені все одно, чому ти знову запізнився.

Прислівники «when», «where», «why», «how» можуть служити питальним словом:

Where is that boy? – Де цей хлопчисько?
When did you come? – Коли ти прийшов?

Прислівники можуть відображати особисте ставлення мовця до теми розмови, в такому випадку їх називають «прислівниками точки зору» (viewpoint adverb).

Foolishly, I agreed to help him. – По дурості своїй, я погодився йому допомогти.
Clearly, he is mistaken. – Очевидно, що він помиляється.
Actually, I share your opinion. – Загалом-то, я поділяю твою точку зору.

Утворення прислівників в англійській мові

В англійській мові більшість діалектів в англійській утворюється за допомогою додавання закінчення «-ly». Наприклад: «lone» – «lonely» (одинокий – самотньо), «slow» – «slowly» (повільний – повільно)

Зверніть увагу на деякі нюанси:

Якщо слово закінчується на «-y», то ми міняємо «-y» на «-i» і також додаємо закінчення «-ly». В результаті у нас виходить закінчення «-ily». Наприклад: «easy» – «easily» (легкий – легко), «happy» – «happily» (щасливий – щасливо).

Якщо слово закінчується на «-le», то «-le» просто замінюється на «-ly».
Наприклад: «simple» – «simply» (простий – просто), «able» – «ably» (умілий – вміло).

Слова-виключення з правил

Зазвичай це прислівники, які відповідають на питання: «коли?», «Де?», «Скільки?». Наприклад: «late» – «пізно», «little» – «трохи», «well» – «добре», «far» – «далеко», «fast» – «швидко».

Будьте уважні, і, якщо ви сумніваєтеся в якомусь слові, то можете завжди перевірити себе, відкривши словничок.

Місце прислівника в англійському реченні

Місце прислівників в реченнях залежить від слів, які оточують цей прислівник, і безпосередньо від його класифікації:

Прислівники способу дії (adverbs of manner) розташовуються перед основним дієсловом, після допоміжного дієслова або в кінці речення.

He opened the door quietly. / He quietly opened the door. – Він тихо відчинив двері.
She is greatly respected by other colleagues. – Її дуже поважають колеги.

Прислівники ступеня (adverbs of degree) стоятимуть перед прикметником, прислівником або основним дієсловом, але після допоміжного дієслова. До таких прислівники належать: «absolutely», «completely», «totally», «very», «quite», «rather», etc.

She is extremely beautiful. – Вона шалено красива.
We almost finished this project. – Ми майже закінчили цей проект.

Прислівники частоти (adverbs of frequency) прийнято ставити перед основним дієсловом, але після допоміжних, включаючи «to be». Це такі прислівники, як «always», «often», «usually», «rarely», «seldom».

I am always pleased to see you. – Я завжди рада тебе бачити.
He has always been cruel to her. – Він завжди був жорстокий з нею.

Якщо ми говоримо про прислівники місця і часу (adverbs of place and time), то їх звичайне місце розташування – кінець або початок речення. Якщо в реченні зустрічаються одночасно прислівники місця і часу, прислівник місця вживається першим. Деякі односкладові слова (soon, now, then) ми ставимо перед основним дієсловом, або після допоміжних (включаючи «to be»).

I will call you tomorrow. – Я зателефоную тобі завтра.
There is a supermarket nearby. – Поруч є супермаркет.
I will soon let you know whether I want to move or not. – Я повідомлю тобі найближчим часом, хочу я переїжджати чи ні.

Прислівник, що визначає все речення цілком, прийнято ставити в початок або кінець речення.

Unfortunately, I failed to cope with this work. – На жаль, я не впорався з цією роботою.
I will be at work at 8 a.m. probably. – Ймовірно, я буду на роботі до восьмої ранку.

А що робити, якщо в реченні два і більше прислівника? Ми розставляємо їх згідно з такою схемою:

прислівник способу дії – прислівник місця – прислівник часу.

She has been reading a book intensely in her bed all day long. – Весь день вона уважно читала в своєму ліжку.
А якщо в реченні є один з дієслів руху (go, come, leave, etc.)? В такому випадку порядок буде таким: прислівник місця – прислівник способу дії – прислівник часу.
I was going there quickly yesterday. – Я йшла швидко туди вчора.

Flat adverbs

«Flat adverbs», вони ж «bare adverbs» або прислівники без граматичного показника – це прислівники, форма яких збігається з відповідними прикметниками. Деякі з них: «far», «fast», «fine», «hard», «high», «long», «low», «near», «quick», «slow», «straight» та ін.

Давайте розглянемо найпоширеніші приклади:

Far (далеко). Це прислівник не має форми «-ly».

You will go far in your career. – Ти далеко підеш в кар’єрі.
Fast (швидко). Ще один прислівник без звичного еквівалента з «-ly»: drive fast (швидко вести машину).
Flat (рівно, рішуче). Обидві форми схожі, але відокремлені:

I was turned down flat. – Мені категорично відмовили.
I was flatly refused. – Мені категорично відмовили.

Hard (сильно, твердо). Це прислівник і його форма «-ly» абсолютно різні за значенням:

He hit him hard. – Він сильно його вдарив.
He hardly hit him. – Він його ледь вдарив.

Kind (м’яко, по-доброму). «Kind» і «kindly» трохи відрізняються за змістом:

Be kind. – Будьте ласкаві / люб’язні.
Think kindly of them. – Думай про них доброзичливо.

Quick (швидко). Цей прислівник взаємозамінний з його формою «-ly»: «Сome quick» і «Сome quickly» означають одне і те ж (приходь скоро).
Smart (швидко, вправно). Має форму з «-ly». Значення форм злегка відрізняються.
Kids like to play smart now and choose transformers. – Сьогодні діти люблять грати з розумом і вибирають трансформерів.
He loves dressing smartly. – Він любить одягатися елегантно.
Slow (повільно). «Slow» і «slowly» взаємозамінні: «drive slow» і «drive slowly» означають одне і теж.

Ступені порівняння прислівників в англійській мові

Залежно від того, що ми порівнюємо, можна виділити 2 ступеня порівняння:

1. Порівняльний – порівнюємо предмети за спільною ознакою. Наприклад: Він стрибає вище, ніж його сестра.

2. Вищий- порівнюємо предмети з метою виявлення предмета з яскраво вираженим ознакою.

Наприклад: Він стрибає вище за всіх.

Щоб утворити вищий та найвищий ступінь порівняння у прислівниках з суфіксом «-ly», необхідно додати слова «more» (less) або «most» (least), які перекладаються як більше/менше і найбільш/найменш, до позитивної ступеня даного слова. Наприклад: openly – more/less openly – most/least openly (відкрито – більш/ менш відкрито – найбільш/найменш відкрито).

Односкладові прислівники, на кшталт «fast», «soon» і т.д. утворюють ступені порівняння, як і відповідні їм прикметники, тобто за допомогою суфіксів «-er» / «-est»:

soon – sooner – soonest (скоро).

У окремого числа діалектів взагалі немає ступеня порівняння. До них відносяться «before», «here», «very» та інші.

А також є група прислівників в англійській мові, які є винятком, так як утворюють ступені порівняння не за правилами. Їх потрібно завчити:

far – farther – farthest (далеко);
far – further – furthest (далеко);
badly – worse – worst (погано);
little – less – least (мало);
much – more – most (багато);
well – better – best (добре).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *