Прикметники в англійській мові з закінченнями -ed та -ing

Якщо Ви не бачите різниці між словами з закінченням -ED і словами із закінченням -ING, то замість “Я дуже зацікавлений” (I am very interested) Ви можете сказати: “Я дуже цікавий” (I am very interesting). Було б забавно, якби ви замість “Я так здивований” (I am sо surprised), Ви сказали б “Я такий дивовижний” (I am so surprising).

Прикметники такого типу завжди утворюються від дієслів. Але не будь-яке дієслово може утворювати форми прикметників з -ED і -ING, а тільки ті дієслова, які позначають якісь зміни в емоційному чи фізичному стані людей або речей.

Прикметники з закінченням ING описують предмети і ситуації, які впливають на людей або речі і змінюють їх стан:

surprising – дивовижний (змушує нас дивуватися)

frightening – лякаючий (змушує нас злякатися)

shocking – шокуючий (шокує нас)

Прикметники з закінченням ED описують людей і їхні емоції, які виникають в результаті якогось впливу:

surprised – здивований (побачив щось дивне)

frightened – переляканий (побачив щось страшне)

shocked – шокований (побачив щось шокуюче)

Наприклад, якщо я читаю книгу і вона цікава (interesting), то, в результаті цього я стаю зацікавленим (interested).

Якщо ми дивимося страшний фільм (horrifying), то ми налякані (horrified).

Іншими словами, прикметники c -ING описують предмети і ситуації, які викликають певний стан або емоцію, а прикметники з -ED описують це викликане стан.

На українську мову слова з -ED і -ING перекладаються як прикметники або прислівники, а деякі доводиться пояснювати цілої фразою, бо точні еквіваленти в українській мові відсутні або звучать дивно і незвично, тому що рідко використовуються нами в розмовній мові:

energized – заряджений енергією

encouraged – той, хто отримав моральну підтримку

flattered – той, хто отримав лестощі, похвалу.

Дієслова, від яких утворюються прикметники, багатозначні, тому і значення похідних прикметників можуть змінюватися в залежності від контексту.

Приклади англійських прикметників на ING / ED

to fascinate (зачаровувати) => fascinating (= very interesting) – fascinated
чарівний – зачарований

to excite (хвилювати) => exciting – excited (= very happy)
захоплюючий (хвилюючий в позитивному сенсі) – схвильований (радісний)

to amuse (забавляти) => amusing – amused (= very merry)
кумедний – веселий

to astonish (дивувати) => astonishing (= very surprising) – astonished
дивовижний, вражаючий – здивований, вражений

to shock (шокувати) => shocking – shocked
шокуючий – шокований

to disgust (викликати огиду) => disgusting – disgusted
огидний – відчуває огиду

to embarass (бентежити) => embarrassing – embarrassed
баламутить – збентежений

to horror (жахати) => horrifying – horrified (= full of horror)
жахливий, жахливий – відчуває жах

to terror (наводити жах) => terrifying – terrified
страхітливий – перебуває в стані страху

to frighten (лякати) => frightening – frightened
лякаючий – переляканий

to depress (пригнічувати) => depressing – depressed
депресивний, гнітючий – знаходиться в депресії, пригноблений

to worry (турбувати) => worrying – worried
хвилюючий в негативному сенсі – схвильований, стурбований

to annoy (дратувати) => annoying – annoyed
дратівливий – роздратований

to exhaust (вимотувати) => exhausting – exhausted
вимотує – змучений

to satisfy (задовольняти) => satisfying – satisfied
задовільний – задоволений

Приклади речень

Amazing/amazed дивовижний / здивований It was an amazing trip! I really liked it.
Jack was amazed when he saw the castle.
Annoying/annoyed прикрий /розсерджений Mosquitos can be very annoying, especially when you are trying to sleep.
Mary was annoyed because Pete was late again.
Confusing/confused той, який збиває з пантелику / спантеличений This map is bad: it’s very confusing. I can’t understand anything.
Ann got confused when she was trying to understand the instructions.
Depressing/depressed гнітючий/пригноблений I don’t like this film. It’s very depressing/
Alice was really depressed when her best friend moved to another country.
Encouraging/encouraged підбадьорливий / підбадьорений Tell her something encouraging.
I was really encouraged when she agreed to support me
Embarrassing/embarrassed бентежачий/збентежений Don’t ask her this. It’s very embarrassing.
Alex was really embarrassed when everybody knew the truth.
Exhausting/exhausted вимотуючий/змучений I hate this work – it’s so exhausting!
In the evening I always feel exhausted.
Exciting/excited чудовий/захоплений It’s an exciting book – I couldn’t put it down!
Jane was excited when she heard the news.
Fascinating/fascinated чарівний / зачарований Ellen is a fascinating woman!
I was fascinated when I saw Ellen
Frightening/frightened страхітливий/наляканий That old house on the top of the hill looks frightening.
I was so frightened when I saw a big spider.
Horrifying/horrified лякаючий / переляканий This is the most horrifying episode of the series.
The room was full of horrified people.
Relaxing/relaxed розслабляючий / розслаблений I like listening to relaxing music.
I felt absolutely relaxed lying on the beach.
Satisfying/satisfied задовільний / задоволений The results are satisfying.
We are satisfied with the results.
Surprising/surprised дивовижний / здивований This is the most surprising thing I’ve ever seen.
I was surprised when I saw Jim at the party.
Terrifying/terrified лякаючий / переляканий I was woken up at night by some terrifying sounds.
Andrew was so terrified that he couldn’t even speak.
Tiring/tired втомлюючий / втомлений It was a long and tiring journey.
Alex was tired on Friday evening.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *