Новорічні вірші англійською

Тут ви знайдете підбірку простих новорічних віршиків англійською мовою, які можна вивчити з дитиною до свята.

Всі вірші представлені з перекладом. Тут ви знайдете як зовсім короткі віршики про Новий рік, так і вірші для тих, хто не перший рік вивчає англійську мову і може вивчити віршик достовірніше.

Новорічні віршики англійською

New Year’s Day, a happy day!
We are glad and want to play.
We all dance and sing and say:
“Welcome! Welcome! New Year’s Day! “

Новорічний день, щасливий день!
Ми раді і хочемо грати.
Ми всі танцюємо, співаємо і кричимо:
“Ласкаво просимо, новорічний день!”

A happy New Year for me,
A happy New Year for you,
A happy New Year for everyone!
That’s what I wish – I do!

Щасливого Нового року мені,
Щасливого Нового року тобі,
Щасливого Нового року всім!
Ось чого я бажаю – так!

December is the best of all,
Snowflakes dance, snowflakes fall.
People see the New Year in,
When December ends, it will begin.

Грудня найкращий місяць з усіх,
Сніжинки танцюють, сніжинки падають.
Люди зустрічають Новий рік,
Коли грудня спливає,
Новий рік починається.

This is the season
When children ski.
And Father Frost brings
The bright New Year Tree.

Це час року,
Коли діти катаються на лижах
І Дід Мороз приносить
Яскраву новорічну ялинку.

It is December the thirty-first.
Something is about to burst.
The thirty-first of December is the day
When we have a great holiday.
The New Year usually comes at midnight
And brings us presents
So sweet and bright.

Це 31 грудня.
Щось ось-ось станеться.
31 грудня – день,
Коли у нас велике свято.
Новий рік зазвичай приходить опівночі
І приносить нам подарунки
Такі солодкі і яскраві.

A New Year Greeting just for you
Warm and most sincere:
To wish you every happiness
Throughout the coming year!

Новорічні привітання тільки для вас,
Теплі і найщиріші:
Бажаю вам щастя
Протягом всього майбутнього року!

I want to give you lots of love
And want to say right here:
Have a Happy New Year Day
And then a Happy Year!

Я хочу побажати вам багато любові
І хочу сказати прямо зараз:
Веселого новорічного дня,
І щасливого Нового Року!

New things to see,
New things to hear,
New things to do
In this glad New Year!

Нове побачити,
Нове почути,
нове зробити
У цей щасливий Новий рік!

New Year Day!
New Year Day!
Let us sing.
And let us play!

Новорічний день!
Новорічний день!
Давайте співати.
Давайте грати!

Father Frost
Bring many toys
For little girls
And little boys!

Дід Мороз
Приносить багато іграшок
маленьким дівчаткам
І маленьким хлопчикам!

New Year’s Day
Last night, while we were fast asleep,
The old year went away.
It can not come back again because
A new one’s come to stay.

Новорічний день
Минулої ночі, поки ми спали,
Старий рік пішов.
Не може він повернутися.
Адже Новий рік вже прийшов, щоб залишитися.

Good bye good bye,
Our year is done,
We worked, we played, we had some fun,
So let’s be happy and safe and kind,
As we welcome another one.
Happy 20__!

До побачення до побачення,
Наш рік закінчується.
Ми працювали, ми грали, ми веселилися,
І давайте будемо щасливі, благополучні й добрі,
Коли вітаємо ще один рік.
З новим 20__ роком!

These wishes are not original
But still they’re most sincere
Have a really Merry Christmas
And a wonderful New Year.

Ці побажання – не оригінальні,
Але зате найщиріші:
Нехай Різдво буде, дійсно, веселим,
А Новий рік – чарівним.

A happy New Year!
The day is so clear,
The snow is so white,
The sky is so bright,
We shout with all our might:
«A happy New Year!»

З новим роком!
День такий ясний,
Сніг так бел,
Небеса яскраві,
Ми кричимо щосили:
“З новим роком!”

Come, children, gather round my knee,
Something is about to be.
Tonight’s December thirty-first,
Something is about to burst.
Hark, it’s midnight, children dear,
Huck, here comes another year!

Ну ж бо, діти, все до мене,
Що щось має статися.
У цей вечір, 31-го грудня,
Що то має статися.
Слухай, ось опівночі, дорога дітвора,
Хоп, ось і новий рік!

New things to learn,
New friends to meet,
New songs to sing,
New books to read.
New things to see,
New things to hear,
New things to do
In this New Year!

Нові речі для вивчення,
Нові друзі для зустрічей,
Нові пісні, що б співати,
Нові книги для читання.
Нове для очей,
Нове для слуху,
нові розваги
У цей Новий рік!

This year is coming to an end,
But do not regret it.
Cheer up a bit, my dear friend
And please be happy!

Happy New Year!

Цей рік добігає кінця,
Але не шкодуй про це.
Веселіше, мій друг,
Будь щасливий!

З новим роком!

A good New Year is the one
That is celebrated in a friendly atmosphere.
With jokes and real fun.
Wish you a Happy New Year!

Хороший Новий рік –
Цей той, який святкується в дружній атмосфері.
З жартами і веселощами.
Бажаю тобі щасливого Нового року!

Old year is coming to an end,
We give warm welcome the New Year,
All your worries will also end,
Wishing you Happy New Year!

Старий рік добігає кінця,
Ми тепло вітаємо Новий рік.
Всі твої турботи теж закінчаться.
Бажаю тобі щасливого Нового року!

Greet New Year with a big smile,
Forget about loss and fail,
Just close your eyes and wish
To live your life like in a fairy tale!

Happy New Year!

Вітайте Новий рік з широкою посмішкою,
Забудьте про втрати і невдачах.
Просто закрийте очі і побажайте
Прожити своє життя в казці!

З новим роком!

New Year is coming to the city
The streets have never been so pretty
And on this magic New Year’s night
I want to have you by my side!

Новий рік приходить в місто
Вулиці ніколи не були такими гарними.
І в цю чарівну новорічну ніч
Я хочу, щоб ви були поруч!

Have you ever had the feeling
That everything is possible?
I’m sure that this year will bring you
Even the impossible!

Happy New Year!

Чи було у вас коли-небудь почуття,
Що все можливо?
Я впевнений, що цей рік принесе тобі
Навіть неможливе!

З новим роком!

A lot of presents and sweet wishes
You’ll get this New Year’s night.
May all it be just a repetition
Of life that’s full of warmth and light!

Happy New Year!

Багато подарунків і теплих побажань
Ти отримаєш в цю новорічну ніч.
Бажаю тобі, щоб це було все те ж,
Що і в твоєму житті, наповненою теплом і добротою!

З новим роком!

I wish for you a holiday
With happiness galore;
And when it’s done, I wish you
Happy New Year, and many more.

Я бажаю тобі свята з
морем щастя;
А коли він пройде, я тобі бажаю
Щасливого Нового року багато всього ще.

Happy New Year to you,
And when the new year’s done,
May the next year be even better,
Full of pleasure, joy and fun.

Щасливого Нового року тобі!
І коли пройде новий рік,
Нехай наступний буде навіть краще,
З морем задоволення, веселощів і розваг.

If something is wrong,
This year will fix it all.
You need to be strong
And you’ll get what you want!

Happy New Year!

Якщо щось не так,
Цього року все виправиться.
Тобі потрібно бути сильним,
І ти отримаєш все, що забажаєш!

З новим роком!

The New Year’s night comes in our house
Makes happy every little mouse
I’m glad to spend this night with you
And sure that you do feel it too!

Happy New Year!

Новорічна ніч поспішає в наш будинок,
Щоб зробити щасливою кожну мишку.
Я радий провести цю ніч з тобою,
І впевнений, що ти відчуваєш також!

Щасливого Нового року!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *