Наказовий спосіб дієслова в англійській мові

Наказовий спосіб дієслова (Imperative mood) показує, як той, хто говорить, розглядає дію по відношенню до дійсності.

Наказовий спосіб відображає волю мовця, спонукання до здійснення дії, прохання або наказ:

Go до the lake.
Ідіть до озера.

Використання наказового способу

Для того, щоб поставити англійське дієслово у форму наказового способу, потрібно використовувати його початкову форму без частки to:

Relax. Listen! Hide!
Розслабся. Слухай! Ховайся!

Заперечна форма дієслова у наказовому способі утворюється за допомогою допоміжного дієслова to do і частки not:

Don’t lie! Don’t answer back!
Не бреши! Чи не огризайся!

Для того, щоб висловити спонукання щодо третьої особи, потрібно використовувати дієслово let, відповідний займенник в родовому відмінку (him, her, it, them) і смислове дієслово в початковій формі без частки to:

Let them go. Let her speak.
Відпустіть їх. Дайте їй говорити.

Поєднання let та займенника us означає спонукання до спільної дії:

Let’s go to the cinema.
Ходімо в кіно.

Let’s buy an ice-cream.
Давайте купимо морозиво.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *