Наголос в англійській мові

Як ставити наголос в англійських словах і реченнях

Що таке наголос, знають всі, навіть якщо не можуть чітко сформулювати визначення цього слова. Наскільки важливо правильно ставити  в англійській мові наголос? Чи може неправильний наголос змінити зміст слова? Чи повинні всі слова в реченні мати наголос? Давайте розберемося по порядку.

Наголошені  склади

Правильна постановка наголосу в англійській важлива перш за все тому, що численні правила читання залежать від наголошеності і ненаголошеності складу. Наприклад, якщо під наголосом стоїть відкритий склад, то голосна в ньому читається так, як називається в алфавіті: cucumber [ ‘kju: kʌmbə] – наголос падає на перший склад.

Якщо припустити, що це слово має мати наголос на другому складі, то воно читалося б як [kʌ’kju: mbə], а якщо на третьому – то [kʌkʌm’bə:]. Іншими словами, неправильно поставлений наголос змінює звучання слова, а значить, ускладнює розуміння. До речі, потрібно пам’ятати те, що в англійській транскрипції знак наголосу ставиться перед наголошеним складом, а не над ним, як в українській. Ще один важливий момент: в швидкій мові іноді наголос допомагає розрізнити схожі слова. Наприклад:

PHOtograph,
phoTOgrapher,
photoGRAPHic.

Ці три слова мають різні наголошені склади, що дозволяє не сплутати їх при сприйнятті мови в швидкому темпі.

Топ-5 найпростіших правил

1. Якщо в іменника або прикметника 2 склади, то наголос зазвичай падає на перший склад: «HAPpy», «SOfa», «SISter», «PAper», «SILly», «CLEver».
2. Якщо в дієслові 2 склади, то наголос часто падає на другий склад: «beGIN», «atTEND», «exPLAIN», «supPORT». Для деяких слів наголос – єдиний спосіб розрізнити іменник і дієслово:

a PREsent – to preSENT;
an INcrease – to inCREASE;
an OBject – to obJECT.

Рекомендуємо подивитися відео на цю тему, щоб розібратися в деталях.

3. У словах з різними «розумними» суфіксами наголос ставиться відразу перед суфіксом:

-able: enJOYable, dePendable;
-ary: LIBRary, DIary;
-graphy: geOgraphy, calLIgraphy;
-logy: psyCHOlogy, termiNOlogy;
-ion: classifiCAtion, inforMAtion.

4. У складних іменниках наголошеним буває зазвичай перший склад, у дієслів і прикметників – другий:

BLACKboard, STRAWberry, MERmaid
overCOME, underSTAND, self-CONfident

5. Довгі слова можуть мати два наголоси: основний і другорядний. Як правило, основний більш сильніший і чіткіший, падає на третій склад, а другорядний – на перший.

underSTAND [, ʌndə’stænd], autoMAtically, unbeLIEvable.

Фразовий наголос

В англійському реченні наголошеним буває не кожне слово. Наприклад, службові слова (прийменники, сполучники, частки, артиклі), займенники, допоміжні дієслова часто залишаються ненаголошеними:

What are you doing? – I am reading.
She lives in the village.

Так, в даних прикладах наголошеними будуть тільки виділені слова.

Фразовий наголос допомагає побудувати своєрідний ритм англійської мови, тому що, як правило, наголошені склади вимовляються з однаковим інтервалом. Через це ненаголошені склади повинні скорочуватися, проговорюватися побіжно. Це одна з причин, по якій іноді так важко зрозуміти розмовну мову.

Oh, God, I do not know what’s more difficult, life or the English language.
– Jonathan Ames

Крім того, важливо розуміти, яке з наголошених слів є найголовнішим в реченні, тобто несе основний логічний наголос.

He visits his parents once a week. (Not she)
He visits his parents once a week. (He does not call them, etc)
He visits his parents once a week. (His parents, not his wife’s parents)
He visits his parents once a week. (Parents, not aunt and uncle, etc)
He visits his parents once a week. (Once, not twice)
He visits his parents once a week. (Once a week, not once a month)

Отже, правильна постановка наголосу дуже важлива, тоді як наголос на кожному слові – чітка ознака іноземного акценту. Якщо ви хочете від нього позбавитися, навчіться імітувати мову носіїв мови, звертаючи увагу на ритм, темп і фразовий наголос. Всього лише 5 хвилин в день значно змінять вашу вимову в кращу сторону. Займаючись англійською по Skype, ви зможете виконати це завдання (і багато інших) з легкістю.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *