Present Simple (Теперішній простий час)

Часи в англійській мові

Якщо людина починає вивчати часи в англійській мові, то завжди варто, звісно, починати з найлегшого – Present Simple (теперішній простий неозначений час). Але потрібно одразу розуміти скільки всього є часів, щоб усвідомлювати весь масштаб та розуміти якою взагалі є граматика англійської мови. Існує 16 часових форм.

Розглянемо для початку всі часові форми.

Таблиця часів в англійській мові:

Формули утворення часів в англійській мові

Table of English tenses

Всі таблиці часів можна скачати, зберігши картинки.

Present simple правила

Present Simple – це час англійської мови. Теперішній простий час в англійській мові використовується, коли люди розказують про свої звички і про інші регулярні дії, про наукові факти і речі, які є правдивими. Наприклад: хобі, розпорядок дня (рутину) або події із життя.

Теперішній простий час приклади речень:

 • I study French. – Я вчу французьку мову.
 • You speak English. – Ти розмовляєш англійською.
 • We play the violins. – Ми граємо на скрипках.
 • Cats like milk. – Коти люблять молоко.

Present simple вживання

Отже, Present Simple теперішній простий час використовується в таких випадках:

Коли мова йде про щось в загальному.

 • He works for a bank. — Він працює в банку.
 • My brother is twenty years old. — Моєму брату 20 років.
 • She is a doctor. — Вона — лікар.
 • I study at school – Я навчаюсь в школі.

Коли мова йде про загальновідомі факти.

 • The Queen of England lives in Buckingham Palace. – Королева Англії живе в Букінгемському палаці.
 • The earth goes around the sun. – Земля крутиться навколо сонця.
 •  A cat has four legs. – У кішки чотири лапи.
 • Doctors work at hospitals. – Лікарі працюють в лікарні.

Для опису звичок.

 • I usually sleep till 11 o’clock at the weekends. – Я зазвичай сплю до 11 год на вихідних.
 • Carol goes for a walk every evening. – Керл ходить гуляти щовечора.
 • I do my homework every day. – Я роблю домашнє завдання кожного дня.
 • He usually brushes his teeth twice a day. – Він зазвичай чистить зуби двічі на день.

Present simple утворення

Стверджувальні речення

(Affirmative sentences)

У теперішньому простому часі більшість правильних дієслів залишаються у початковій формі, окрім третьої особи одини (додається закінчення -s)

I play   (computer games)

You play (computer games)

He, she, it plays (computer games)

We play (computer games)

You play (computer games)

They play (computer games)

До деяких дієслів, у третій особі однини ми додаємо закінчення – es замість -s. Зазвичай, це дієслова, які закінчуються на o, ch, sh, th, ss, gh, або z.

I go (to school)

You go (to school)

He, she, it goes (to school)

We go (to school)

You go (to school)

They go (to school)

               Дієслово “To be” (“бути”)

Дієслово “to be” – “бути” є неправильним. Воно провідміняється наступним чином:

I am a student.

You are a student.

He, she, it is a student.

We are students.

You are students.

They are students.

Present simple заперечення
(Negative sentences)

Щоб утворити заперечне речення в теперішньому простому часі (Present Simple), потрібно  додати do not (скорочена форма – don’t) або does not (скорочена форма doesn’t) перед дієсловом. Ми використовуємо do not для всіх осіб окрім третьої особи одними. В заперечних реченнях закінчення -s до дієслів не додається.

I don’t (do not) go to school.

You don’t (do not) go to school.

He, she, it doesn’t (does not) go to school.

We don’t (do not) go to school.

You don’t (do not) go to school.

They don’t (do not) go to school.

Дієслово “To be”(“бути”) у заперечному реченні

У заперечних реченнях до дієслова “to be”(“бути”) ми додаємо заперечну частку not.

I am not a student.

You are not (aren’t) a student.

He, she, it is not (isn’t) a student.

We are not (aren’t) students.

You are not (aren’t) students.

They are not (aren’t) students

Present simple питання

(Interrogative questions)

Для того, щоб поставити запитання в теперішньому простому реченні (Present simple), потрібно допоміжні дієслова do або does поставити на початок речення. Допоміжне дієслово does використовується у третій особі однині (he, she, it), у всіх решта використовується do. Закінчення -s або -es до дієслів у питальних реченнях не додається.

Do I go to school?

Do you go to school?

Does he, she, it go to school?

Do we go to school?

Do you go to school?

Do they go to school?

Короткі відповіді

(Short answers)

yes, I do

yes, you do

yes, he, she, it does.

yes, we do.

yes, you do.

yes, they do.

 

no, I don’t (do not)

no, you don’t (do not)

no, he, she, it doesn’t (does not)

no, we don’t (do not)

no, you don’t (do not)

no, they don’t (do not)

 

Дієслово “To be” (“бути”) у питальних реченнях

Щоб поставити запитання з дієсловом “to be” у теперішньому простому часі (Present Simple), потрібно поставити його на початок речення.

Am I a student?

Are you a student?

Is he, she, it a student?

Are we students?

Are you students?

Are they students?

Present simple маркери часу

У теперішньому простому часі (Present Simple) використовуються певні слова-покажчики, що  одразувказують на те, який час вживається у реченні. Існує декілька таких допоміжних слів:

 • usually – зазвичай
 • always – завжди
 • never – ніколи
 • often – часто
 • sometimes – іноді
 • seldom – зрідка
 • generally – взагалі
 • every day – кожного дня

Теперішній простий час вправи

Вправа 1. Поставте дієслова в наступних реченнях в стверджувальну, запитальну і заперечну форми Present Simple.

1. I (to do) morning exercises.
2. He (to work) at a factory.
3. She (to sleep) after dinner.
4. We (to work) part-time.
5. They (to drink) tea every day.
6. Mike (to be) a student.
7. Helen (to have) a car.
8. You (to be) a good friend.
9. You (to be) good friends.
10. It (to be) difficult to remember everything.

Вправа 2. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова в Present Simple.
1. Alice (to have) a sister.
2. Her sister’s name (to be) Ann.
3. Ann (to be) a student.
4. She (to get) up at seven o’clock.
5. She (to go) to the institute in the morning.
6. Jane (to be) fond of sports.
7. She (to do) her morning exercises every day.
8. For breakfast she (to have) two eggs, a sandwich and a cup of tea.
9. After breakfast she (to go) to the institute.
10. Sometimes she (to take) a bus.
11. It (to take) her an hour and a half to do her homework.
12. She (to speak) English well.
13. Her friends usually (to call) her at about 8 o’clock.
14. Ann (to take) a shower before going to bed.
15. She (to go) to bed at 11 p. m.
Вправа 3. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова в Present Simple.
1. My working day (to begin) at six o’clock.
2. I (to get) up, (to switch) on the TV and (to brush) my teeth.
3. It (to take) me about twenty minutes.
4. I (to have) breakfast at seven o’clock.
5. I (to leave) home at half past seven.
6. I (to take) a bus to the institute.
7. It usually (to take) me about fifteen minutes to get there.
8. Classes (to begin) at eight.
9. We usually (to have) four classes a day.
10. I (to have) lunch at about 2 o’clock.

Вправа 4. Використовуйте слова в дужках для утворення речень в Present Simple. Зверніть увагу, в якій формі має стояти речення (стверджувальне, питальне або заперечне).

1) They _____ football at the institute. (To play)
2) She _____ emails. (Not / to write)
3) ____ you____ English? (To speak)
4) My mother ____ fish. (Not / to like)
5) ____ Ann ____ any friends? (To have)
6) His brother _____ in an office. (To work)
7) She ___ very fast. (Can not / to read)
8) ____ they ____ the flowers every 3 days? (To water)
9) His wife _____ a motorbike. (Not / to ride)
10) ____ Elizabeth_____ coffee? (To drink)

Вправа 5. Вставте дієслово “to be” в необхідній формі Present Simple.

1. I … a student.
2. My father … not a shop-assistant, he … a scientist.
3. … your aunt a nurse? – Yes, she ….
4. … they at home? – No, they … not. They … at school.
5. … you an engineer? – Yes, I ….
6. … your friend a photographer? No, she … not a photographer, she … a student.
7. … your brothers at school? – Yes, they ….
8. … this her watch? – Yes, it ….
9. Max … an office-worker.
10. We … late, sorry!

Вправа 6. Переведіть на англійську мову:

1. Вона зайнята. (To be busy)
2. Я не зайнятий.
3. Ви робите?
4. Вони вдома? (To be at home)
5. Його немає вдома.
6. Я не знаю.
7. Вони знають?
8. Вона не знає.
9. Хто знає?
10. Ніхто не знає.
11. Він читає англійські книги? (To read English books)
12. Вони ніколи не читають. (Never / to read)
13. У неї є квартира? (To have a flat)
14. У нього нічого немає.
15. Це хто?

Відповіді на вправи на теперішній простий час:

Вправа 1. 1 – do, 2 – works, 3 – sleeps, 4 – work, 5 – drink, 6 – is, 7 – has, 8 – are, 9 – are, 10 – is.

Вправа 2. 1 – has, 2 – is, 3 – is, 4 – gets, 5 – goes, 6 – is, 7 – does, 8 – has, 9 – goes, 10 – takes, 11 – takes, 12 – speaks , 13 – call, 14 – takes, 15 – goes.

Вправа 3. 1 – begins, 2 – get, switch, brush, 3 – takes, 4 – have, 5 – leave, 6 – take, 7 – takes, 8 – begin, 9 – have, 10 – have.

Вправа 4. 1 – play, 2 – does not (= does not) write, 3 – Do (you) speak, 4 – does not (= does not) like, 5 – Does (Ann) have, 6 – works , 7 – can not (= can not) read, 8 – Do (they) water, 9 – does not (= does not) ride, 10 – Does (Elizabeth) drink.

Вправа 5. 1 – am, 2 – is, is, 3 – Is, is, 4 – Are, are, are, 5 – Are, am, 6 – Is, is, is, 7 – Are, are, 8 – Is , is, 9 – is, 10 – are.

Вправа 6. 1 – She is busy, 2 – I am not busy, 3 – Are you busy ?, 4 – Are they at home ?, 5 – He is not at home, 6 – I do not know, 7 – Do they know ?, 8 – She does not know, 9 – Who knows ?, 10 – No one (= Nobody) knows, 11 – Does he read English books ?, 12 – They never read, 13 – Does she have a flat ?, 14 – He does not have anything (= He has nothing), 15 – Who is it?

Present simple відео для дітей

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *