Англійська для юристів

Звичайно, щоб заглибитися в юридичні нетрі, вам необхідно володіти мовою на рівні не нижче Pre-Intermediate (інакше все нижче написане не матиме для вас абсолютно ніякого сенсу). І, припустимо, так воно і є. Отже, які ж основні особливості юридичної англійської?

1) Займенникові прислівники: такі прислівники як thereof і whereof в повсякденній мові навряд чи вам зустрінуться, проте в договорах і різного роду угодах – часто-густо:

In witness whereof, the Parties hereto have executed this Agreement as of the date first above written. (На підтвердження вищевикладеного боку склали дану Угоду в зазначений вище день).

The Parties hereby agree to amend Section 1, first paragraph, by inserting the following sentences at the end thereof … (Сторони домовилися внести зміни до пункту першого розділу 1, доповнивши його реченнями такого змісту …)
2) Закінчення -er і -ee, що вказують на протилежні поняття: employer – employee, addresser – addressee і т.д .:

Payroll taxes must be withheld from an employee’s paycheck (Прибутковий податок віднімається з заробітної плати всіх співробітників).

Under the OSH law, employers have a responsibility to provide a safe workplace. (Відповідно до Закону про охорону праці роботодавці зобов’язані забезпечити безпечне місце роботи).

3) Вузькоспеціальні терміни: близько 30% всіх слів в юридичній літературі становить термінологія, незнайома носіям мови, далеким від юриспруденції. Прикладів безліч: restraint of trade (обмеження свободи торгівлі), order security (ордерний цінний папір), conciliation (процедура примирення) і т.д.

4) Слова латинського і французького походження: в результаті Нормандського завоювання в англійську мову прийшло безліч французьких і латинських запозичень.

Французькі запозичення: fee simple (право успадкування), attorney (адвокат), force majeure (форс мажор), oyer and terminer (слухання кримінальної справи) і т.п.

Латинські запозичення: in absentia (в заочній процедурі), locus delicti (місце скоєння злочину), ipso facto (в результаті цього, тим самим) і т.п.
The Contract Period shall be extended by a period of time equal to the period of interruption caused by an Event of Force Majeure. (Термін дії контракту продовжується на строк, що дорівнює терміну, протягом якого діяло форс-мажорна обставина).

If we refuse to tolerate bigotry, do we become, ipso facto, as intolerant as those whom we condemn? (Якщо ми не будемо толерантні до нетерпимості, ми, тим самим, станемо такими ж нетерпимими як і ті, кого ми звинувачуємо).

5) Модальні дієслова shall і may: shall вживається в уже став архаїчному значенні «зобов’язується», «повинен», may позначає «має право»:

Either Party may request consultations with the other Party with respect to any matter described in Article 20.2 by delivering written notification to the other Party. (Будь-яка зі сторін має право запросити консультацію в іншої сторони щодо будь-якого питання, описаного в п. 20.2, відправивши їй письмове повідомлення).

The complaining Party shall notify the other Party in writing of its intention to bring a dispute to arbitration before doing so. (Сторона, що має скарги, зобов’язана заздалегідь письмово сповістити іншу сторону про свої наміри передати суперечку в арбітражну комісію).

6) Незвичайне вживання таких «про-форм», як the said, the same: вони не замінюють іменники, а виступають в ролі прикметників, що визначають ці іменники.

A copy of which document have been compared by me with the said original document, an act whereof being requested I have granted under my Notary Form and Seal of Office to serve and avail as occasion shall or may require (Вірність копії вищевказаного документа засвідчена, про те, що мною здійснена відповідний нотаріальний напис, завірений печаткою, для пред’явлення на вимогу).
7) Конструкції з герундієм: юридичні документи просто «кишать» герундіальнимі зворотами. Наприклад, being duly sworn and under oath (в документах США: будучи в установленому порядку приведеним до присяги і під присягою)

8) Фразові дієслова: в юридичній англійській фразові дієслова досить поширені і нерідко мають несподіване значення.

write off debts – списати борги
call into question – ставити під сумнів
put down to – приписувати, пояснювати
break into – проникнути, вломитися
break out of – збігати
bring in – винести рішення

The jury brought in a unanimous verdict.
Two raiders broke into the bank soon after the staff had left.
Two prisoners broke out of their cell.
Thus, these reforms call into question many conventional assumptions about the motivations of political actors.

Само собою, особливості юридичної англійської не обмежуються перерахованими вище пунктами. В рамках даної теми можна говорити і про особливий порядок слів, і про пунктуації, і про незвичайні значення звичних слів. Однак в одну статтю все не вмістити, тому далі буде.

Підручник для вивчення англійської для юриста

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *